Трето затваряне на бизнеса за една година означава, че трета колекция не може да бъде реализирана и загубите от този факт са огромни, обясни Рая Попова, председател на Българската ритейл асоциация пред БНР.

Бизнесът вече няма никакъв резерв. Попова апелира за изплащане на предвидените от държавата помощи, плюс по европейски проекти да се генерират допълнително средства, за да се подпомогнат движещи за икономиката сектори при поредното затваряне.

"Трета колекция не може да бъде реализирана и загубите от този факт са огромни. Няколко месеца по-рано се заявяват определените количества към доставчика, а търговец разполага с не повече от два месеца да продаде колекцията", заяви тя. По думите ѝ след няколко сезона една колекция е вече не само морално остаряла, но и физически остаряла, за да бъде продадена дори на безценица. Започват да се трупат задължения към доставчиците, които са се доверили да изпратят стокатa, задължения към наемодателите на търговските обекти доставчиците на съответните режийни услуги, заяви тя.

По думите й държавата не опрости, нито отложи дължимите към нея данъци, такси, осигуровки, дори такса смет, при положение, че затворените обекти са в обективна невъзможност да генерират отпадъци.

"Пълен локдаун, какъвто беше в началото, освен че ще позволи да намалеят случаите, в крайна сметка ще постави на равна нога и всички участници в икономическата система", смята Попова. При сегашните "половинчати мерки" според нея се получава нелоялна конкуренция и има привилегировани.

При първия локдаун фалитите са били около 15%, сега се очаква лавина от фалити, казва Попова.

Относно подпомагащите мерки на държавата Попова отбеляза, че "хаосът в системата е доста голям", а бизнесът среща затруднения с връщането на документи "по най-безумни причини", например непоставено тикче.

"Документи за помощи са подадени от наши колеги още ноември. В края на януари едва започват да се изплащат някакви обезщетения", разказа Рая Попова.