Потребителските цени в Германия доста се повишиха през 2021 г. като отбелязаха най-бързия темп на растеж от 1993 г. насам. Средно с 3,1% нарастват цените през 2021 г. на годишна база. За сравнение инфлацията през предходната година е била 0,5%. Това обявиха от статистическата служба Destatis.

Временното намаляване на данъка върху добавената стойност през 2020 г. е сред причините за сегашната ситуация, смята президентът на федералната статистическа служба Георг Тил.

Цените на енергийните продукти поскъпват значително - с 10,4% на годишна база през 2021 г., след спада от 4,8% през 2020 г.

Цените на храните са се повишили с 3,2% през 2021 г. на годишна база. Увеличението на цените през втората половина на 2021 г. е в резултат на намаляване на ставката на данъка върху добавената стойност.

Цените на стоките са нараснали средно с 4,3% през 2021 г. спрямо 2020 г. Нетрайните потребителски стоки отчитат ръст от 5,4%. Цените на други стоки са нараснали с 2,4%, като тук е включено увеличението на цените на превозните средства, както и на мебелите и осветителната техника. Цените на услугите са нараснали с 2,1% през 2021 г. спрямо предходната година.

Значително увеличение на цените е отчетено в заведенията, за поддръжка и ремонт на превозни средства и фризьорски услуги и т.н.