АЕЦ "Козлодуй" и "Уестингхаус Електрик Швеция АВ" подписаха договор за доставка на свежо ядрено гориво за 5-ти блок на атомната ни централа. Договорът бе подписан днес в София от Георги Кирков, изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй", и Азиз Даг - управляващ директор на "Уестингхаус Електрик Швеция".

Споразумението е в изпълнение на съгласуваната с Агенцията по доставките (ESA) към ЕВРАТОМ програма на АЕЦ "Козлодуй" за диверсификация на доставките на свежо ядрено гориво и в съответствие с решение на парламента за ускоряване на процеса за осигуряване на алтернативен доставчик.

Актът днес е следствие на одобрен от Министерски съвет десетгодишен договор между АЕЦ "Козлодуй" и американската компания "Уестингхаус". Договорът предвижда доставка на минимум 420 касети свежо ядрено гориво годишно като първата доставка ще е през април 2024 г. "Уестингхаус" ще осигури и всички необходими системи за контрол и поддръжка на безопасността на реактора.

Подобно споразумение се подготвя и с френската "Фраматом" за доставка на гориво за 6-ти блок. С това ще се постигне пълна диверсификация и сигурност на доставките.