Брутният вътрешен продукт (БВП) на големите икономики в света може да нарасне с 6 трилиона долара, ако вземат пример от Швеция по отношение на пазара на труда, като в страната 69% от жените работят активно. Това се казва в нов доклад на PricewaterhouseCoopers (PwC).

В публикувания на 5 март Women in Work Index се казва, че държавите в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) биха увеличили икономиките си с общо 6 трилиона долара, ако успеят да постигнат успеха на скандинавската държава.

Всъщност Швеция е на второ място по отношение на дела на заетите жени във възраст между 15 и 69 години, а преди нея се нарежда Исландия. Това може да се обясни за последната с малкото й население.

Исландия, Швеция, Норвегия и въобще Скандинавия се справят най-добре по отношение на включването на жените на пазара на труда.

Средно за страните от ОИСР мъжете, които участват на пазара на труда, са с 11% повече от жените, но разликата е значително по-ниска от 17% през 2000 година.

От друга страна разликата в заплащането между двата пола остава осезаема - средно 15% за държавите в организацията.