Надали има как човек да си представи колко точно голяма е световната икономика. Нейният обем, изразен в цифри, изглежда така - 80 000 000 000 000 долара. Иначе казано това са 80 трилиона долара или 80 с опашка от цели 12 нули. Тя се равнява на толкова към 2017 година според изчисленията на Световната банка.

На почти една четвърт от тази впечатляваща сума се равнява най-голямата икономика в света - Щатите. Към края на миналата година тя е в размер на 19,39 трилиона долара.

Дял от 15,4% от глобалния брутен вътрешен продукт (БВП) има икономика номер 2 Китай. За същия период нейният БВП се изчислява на 12,24 трилиона долара. Третата икономика е над 2,5 пъти по-малка от китайската. Това е Япония, чиито БВП е в размер на 4,87 трилиона долара или е 6,1% от глобалния БВП.

Икономика номер 4 е първенецът на Европа Германия с общ обем от 3,68 трилиона долара, следвана от Великобритания и Индия със съответно 2,62 и 2,60 трилиона долара.

В топ 10 след тях се нареждат съответно Франция, Бразилия, Италия и Канада.

Снимка 383245

Източник: howmuch.com