Размерите на минималната пенсия в България и Русия почти се изравниха, но в някои от  регионите на далечната държава този вид пенсия е дори по-висока от българската.

В момента у нас минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е 523 лв., като се очаква от 1 юли 2024 г. тя да се повиши до 580.57 лева. Същевременно в Русия беше прието увеличение на този вид пенсия от 1 януари 2024 г., то обаче е различно за различните области на страната.

Lenta.ru разбра как се формират социалните пенсии и на каква сума могат да разчитат гражданите в различни региони на Русия след завършване на трудовата си кариера и достигане на старост.

Преизчисляват близо 400 000 трудови пенсии

Преизчисляват близо 400 000 трудови пенсии

Датата, на която ще се случи това е 1 април

Как ще се промени минималната пенсия в Русия през 2024 г. 

Размерът на пенсията зависи от издръжката на живота в конкретния регион. През 2024 г. пенсиите също така ще бъдат индексирани със 7.5%, съобразено с инфлацията. Така средният размер на минималната пенсия за старост ще възлиза на 23 405 рубли (464 лв.).

Минимален размер на пенсията в различни региони на Русия

Минималната пенсия, подобно на минималната заплата, се одобрява независимо от всеки регион на Русия, така че размерите им могат да се различават значително. Пенсионерите от Ленинградска област ще получат 13 775 рубли (273.10 лв.), а жителите на Ненецкия автономен окръг и Магаданска област ще получат съответно 23 985 рубли (475.53 лв.) и 22 826 рубли (452.55 лв.). Най-високите минимални пенсии ще получат жителите на Чукотка - 34 239 рубли (678.82 лв.), а най-ниски - в Белгородска област 11 019 рубли (218.46 лв.). Минималната пенсия в района на Москва ще бъде 18 000 рубли (356.87 лв.).

Какви са пенсиите за I-ва категория труд

Какви са пенсиите за I-ва категория труд

Гарантират ли високи доходи на старини най-тежките условия на труд?