Пазарът на труда в Европа показва признаци на възстановяване от последиците от COVID-19, но все още е далеч предпамндемичните нива. Въпреки спада в процента на свободните работни места, все още данни позват, че има недостиг на работна ръка.

Последните статистически данни на европейската служба показват спад на свободните позиции на пазара на труда, като заетостта също нараства през второто тримесечие на годината. През през първото тримесечие коефициентът на заетост на хората на възраст 20-64 години в Европа е 75,4%.

Процентът на незаетите работни места в ЕС в по-дългосрочен план обаче продължава да нараства всяка година от 2020 г. насам, когато много хора бяха освободени или съкратени, за да могат компаниите да намалят разходите си на фона на пандемията.

В кои държави в ЕС има най-много свободни работни места

Нидерландия има най-висок процент незаети работни места в ЕС, като 4,7% от общия брой работни места все остават свободни, показват данни от статистиката на Eurostat за второто тримесечие на тази година.

От друга страна България и Румъния регистрират едва 0,8% на свободни работни места през същото тримесечие. Това са най-ниските проценти, регистрирани сред всички държави членки, както сочат данните.

В Гърция регистрираните свободни работни места са 1,6%. Високите нива на свободни работни места през второто тримесечие на 2023 г. са регистрирани в Белгия (4,6 %), в Германия (4,1%) и в Австрия този процент е 4,4%.

Кои са позициите, за които има най-много свободни работни места?

a horizontal bar chart showing the ten most frequent occupations sought in online job advertisements in 2022

Сред свободните позиции, обявени онлайн за същия период, най-търсени са били софтуерните инженери и търговските асистенти. Работните места в рекламата, маркетинга и производството също са значителен брой. Следват свободните работни места в инженеринга и научноизследователската и развойна дейност.

Според Еurostat повече от 75% от компаниите в ЕС не могат да намерят специалисти с необходимите умения за заемане на работни места, което възпрепятства икономическия растеж.