Притокът на чуждестранни капитали през последните 20-30 години в голяма степен движи развитието на българската икономика. А интересен поглед върху регионалното развитие в страната се разкрива при разбивката на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) по общини. В голяма степен данните обясняват и натрупаните различия между регионите в родината ни, пишат от Института за пазарна икономика (ИПИ).

Институтът не разглежда само текущите потоци на чуждестранните инвестиции, а всички преки чуждестранни инвестиции с натрупване, общо възлизащи към края на 2018 година на 24,9 милиарда евро. "Важно е тези данни да се гледат както общо, където столицата тежко доминира, така и претеглени спрямо населението, което позволява да се видят интересни регионални особености."

Българите губят 2 млрд. лв. годишно заради инфлацията

Българите губят 2 млрд. лв. годишно заради инфлацията

Българинът инвестира едва 2.4% от спестяванията си в собственост в компании

Половината от преките чуждестранни инвестиции в България отиват в Столична община - 12,4 милиарда евро. Те са разпръснати между различните сектори - транспорт, търговия, недвижими имоти и други. Около 2 милиарда евро, или близо 16% от преките чуждестранни инвестиции в столицата, са в индустрията. По общ обем на ПЧИ другите центрове са далеч назад, като Пловдив, Варна и Бургас са в рамките на 1-2 милиарда евро.

"Различният профил на общините е видим в разбивката на инвестициите. Големите общини по морето привличат капитали в различни сектори, докато в Пловдив например са преобладаващо в индустрията. В периферията им обаче - например в община Марица до Пловдив или община Девня до Варна, инвестициите са солидни и почти изцяло (над 80%) в индустрията", обясняват от ИПИ.

Интересна тенденция се откроява при разглеждането на картата на ПЧИ с натрупване, съпоставени спрямо населението на съответните общини (ПЧИ на глава от населението на общината). Водачи по този показател са малки общини със силна индустрия, големите икономически центрове и някои туристически общини.

Банките в България започват 2020-а с 25 милиона лева спад на печалбата

Банките в България започват 2020-а с 25 милиона лева спад на печалбата

Към края на януари тя възлиза на 52 милиона лева

Община Девня в на първо място с 92,3 хилиляди евро на човек, на второ е община Гълъбово с 57,5 хиляди евро на човек, а на трето е Пирдоп с 45,6 хиляди евро. Общини като Челопеч и Панагюрище най-вероятно също са сред лидерите, но данните за тях за конфиденциални.

Столична община и община Бургас са единствените областни центрове в топ 10 по този показател със съответно 9,3 хиляди и 8,2 хиляди евро на човек. Общини в периферията на големите центрове - като Елин Пелин, Божурище и Костинброд, около столицата, както и община Марица до Пловдив, също са в топ 15.

От туристическите общини напред в класацията се нареждат Каварна, Созопол и Несебър. "В последните две е особено видимо, че преките чуждестранни инвестиции са предимно в туризма и недвижимите имоти."

Кои ще са най-засегнатите от коронавируса сектори в България?

Кои ще са най-засегнатите от коронавируса сектори в България?

Световната търговия ще загуби $320 млрд. за тримесечие, според Euler Hemers

На картата на ПЧИ на глава на населението по община ясна разлика се наблюдава и по по оста север-юг. Общините в близост до река Дунав, особено на запад, се открояват с липсата на чужди капитали - "някои от данните за малките общини са конфиденциални, но те едва ли променят общата картина", тълкуват от ИПИ.

По-близо до Балкана - общини като Севлиево и Габрово, стоят сравнително добре, като там над 80% от чуждестранните инвестиции са в индустрията, което отговаря на техния профил.

В повечето общини, където се регистрират чуждестранни инвестиции, обемът им е под 1 000 евро на човек от населението. Прави впечатление и че за 113 общини у нас няма данни за ПЧИ или те са конфиденциални. Общият обем на "скритите" или конфиденциални преки чуждестранни инвестиции в тези 113 общини обаче е в рамките на под 1,5 милиарда евро, следователно те не изкривяват драматично картината.

Как да защитите инвестициите си от идващата рецесия?

Как да защитите инвестициите си от идващата рецесия?

Препоръките на финансовите съветници