Може да се каже, че 2019 година беше повече от добра за банковата система в България що се отнася до печалбата ѝ. 2020 година обаче започва малко по-различно за финансовите институции.

Според актуалната статистика на Българската народна банка (БНБ) печалбата им за първия месец на годината е с 32,3% или с 25 милиона лева по-малка в сравнение със същия период на предходната. Тя достига 52 милиона лева през януари.

В същото време разходите за обезценка на финансови активи нараства със 102,9% до 25 милиона лева през първия месец на 2020 година в сравнение със същия месец на предишната година, сочат още данните.

Към разглеждания период активите на банковата система се свиват със 108 милиона лева до 114,1 милиард лева, като намаление има при паричните наличности, паричните салда в централната банка и при кредитите и авансите.

Ликвидният буфер на банките в България възлиза на 29 милиарда лева, показва още статистиката.

През януари месец в сравнение с декември миналата година депозитите в банковата система се свиват с 0,5% или с 492 милиона лева, като най-съществено намаление има при тези на нефинансовите предприятия. От друга страна тези на домакинствата се увеличават с 200 милиона лева.

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на януари възлиза на 14,4 милиарда лева и се увеличава с 43 милиона лева спрямо предходния месец.

Нов ръст на банковите такси

Нов ръст на банковите такси

Към края на 2019