21% ръст на несъстоятелността в глобален мащаб се прогнозира за 2023 година. За България това число е 5%. Увеличават се и сроковете за междуфирмени разплащания, алармират експертите. Това се казва в доклад на Alllianz Trade.

Очакванията на експертите са вълната от несъстоятелности да продължи и през 2024 година с още 4% средно увеличение по света и още 5% у нас.

Тази тенденция започва още през миналата година с 2% глобален ръст и 1% в България. В Европейския съюз и особено в Западна Европа трендът дори е значително над тези нива - съответно 18% и 22%.

Особено сериозна е ситуацията във Франция, където през миналата година се отчита 48% ръст на фалитите, а прогнозата на Allianz Trade е тенденцията да продължи и през 2023 година с 59000 нови фалити, или ръст от още 41%. До края на годината фалитите в Обединеното кралство ще нараснат с 16%, в Италия с 24%, а в САЩ заради затегнатата политика на отпускане на заеми с 49%.

За една страна прогнозата е особени лоша. Това е Полша с очаквано увеличение през 2024 година от близо 100%, спрямо предкризисната 2019 година.

Като цяло възстановяване на неплатежоспособността има в малко по-малко от 60% от индустриите в Европа, с връщане към предпандемичните само за 22% от тях в годишно изражение, главно в хотелиерство и ресторантьорство, транспорт/складиране и B2C услуги. Има потенциал за нормализиране в останалите сектори.

Кои сектори у нас понесоха най-много фалити

Според анализа на Allianz Trade в България през последната година почти не се наблюдават фалити на големи компании, а ударът е основно върху малкия и средния бизнес. Сред най-пострадалите са по-малки търговци на горива и локални бензиностанции, както и транспортни компании.

Според доклада у нас най-голям ръст на фалитите през 2022-ра година има в сектор хотелиерство и ресторантьорство - с 54% повече от предходната 2021 година. Следва индустрията, където фалитите са нараснали с 47 на сто през миналата година на годишна база, а след това се нарежда транспортният сектор.

Макар и с по-малък ръст, но също сериозен, се увеличават фалитите в сектора на информационните и комуникационните технологии - с 20% през 2022 година, спрямо година по-рано.

Във финансовия сектор фалитите се увеличават с 16%, а в строителния сектор с 14 на сто.

Според данните в България се очаква през 2024 година фалитите да бъдат с 20% повече от тези през 2019 година. "В половината от държавите, които наблюдаваме, през 2023 година фалитите ще се покачат до нива по-високи от тези преди COVID кризата. През 2024 година това ще е ситуацията в три от пет държави по света.", прогнозират експертите в годишния доклад на Allianz Trade.

Прогнозата за увеличение на фалитите и то в държави, които са основни търговски партньори и експортни дестинации за България, поставя всяка една сделка под съществен риск. В Германия например през 2023 година се очаква 22% ръст или 17 800 нови случая. В Румъния още 7700 фирми е вероятно да обявят несъстоятелност до края на годината.

От Allianz Trade изследват и още една тревожна тенденция - удължаването на сроковете за разплащанията между фирмите по света. Средният период между реализирането на сделката и получаването на плащането се е увеличил с 5 дни до 59 през 2022 година, като това са най-неблагоприятните нива от кризата през 2008 година насам. 17% от компаниите по света получават парите си след повече от 90 дни.

"Тези процеси превръщат компаниите неволно в кредитиращи институции, което увеличава значително рискът от ликвидност. В момента според изчисленията на нашите експерти на глобално ниво "пропастта" в ликвидността между фирмите достига 30 трилиона щ.д.", обяснява Камелия Попова, управител на Euler Hermes за България, вече опериращи под търговската марка Allianz Trade.