Запасите от природен газ в подземните хранилища в Европа през март все още са на рекордни нива за периода, със запълняемост 59,5%. В същото време, общият обем газ изтеглен от подземните газови хранилища на ЕС от началото на отоплителния сезон надхвърли 49,5 милиарда кубически метра.

На 18 март, по данни на Gas Infrastructure Europe (GIE), изтеглянето на газ от газохранилищата като цяло в страните от ЕС е 206 милиона кубични метра, а нагнетяването е 50 милиона кубични метра.

Отоплителният сезон в Европа започна официално на 7 ноември 2023 г. (седмица по-рано от предходния есенно-зимен сезон), като от този момент досега страните от ЕС са изтеглили от газохранилищата си общо около 49,6 милиарда кубически метра.

Общият обем изтеглен газ от газохранилищата на 132-ия ден от момента на достигане на максималното им запълване, е с 13% по-малко от средната стойност за този ден за предходните пет години. Предходният сезон на изтегляне на газ от европейските подземни хранилища приключи на 7 април 2023 г., когато в тях останаха 55,47% от запасите.

Цената на природния газ у нас за март ще е с 19% по-ниска от февруарската

Цената на природния газ у нас за март ще е с 19% по-ниска от февруарската

Общото прогнозно количество газ е осигурено от три различни източника за доставка

Към момента европейските газохранилища са запълнени на 59,5% (със 17,5 процентни пункта повече от средното за тази дата за последните пет години), като съдържат 65,7 млрд. куб. м газ. Европейските страни напълниха своите подземни хранилища с газ до целевите 90% за настоящия отоплителния сезон още в средата на август, а до началото на сезона за изтегляне бяха запълнени рекордните 99,63% от газохранилищата.

Към момента капацитетът за регазификация на втечнен газ и по-нататъшното му преминаване в европейските тръбопроводи е натоварен на 49% от максимума.

Средната цена на газа в Европа за февруари е 288 долара за 1000 куб. м, а през март е около $299 за 1000 куб. м.

Чехия снижи потреблението си на газ на най-ниското ниво от 30 години

Чехия снижи потреблението си на газ на най-ниското ниво от 30 години

Кои сектори правят икономии?