Американската енергетика прави сериозна стъпка към устойчиво бъдеще с над 50-процентов дял на соларните инсталации в рамките на планираните за 2023 г. мощности. Това показват данните на американската Агенция за енергийна информация. Планираният допълнителен капацитет на т.нар батерии за съхраняване на произведена от ВЕИ енергия е по-голям от очаквания принос на новите газови централи.

Прогнозата на агенцията е, че енергетиката на САЩ през 2023 г. ще прибави повече мощности в сравнение с 2022 г. 54% или 29,1 гигавата ще са соларни, като Ars Technica посочва, че голямата част от тях ще бъдат в Тексас и Калифорния.

Снимка 606445

Източник: EIA

Бързото развитие на батериите е видно в инфографиката - ако те са имали 11-процентов дял сред новите мощности преди година, то вече достигат 17% или 9,4 GW. Този вид инсталации са важни за по-ефективното използване на ВЕИ и балансирането на мрежата - с тяхна помощ слънчевата енергия например може да се използва и през нощта или в облачни дни.

"Елхим-Искра" пуска на пазара решение за съхранение на "зелена" енергия

Българска компания пуска на пазара решение за съхранение на "зелена" енергия

Разработката е насочена както към бизнеса, така и към домакинствата

Според разчетите на американската агенция, страната ще удвои капацитета си за съхранение на енергия през тази година. Отново повечето нови батерии ще са близо до "зелените" мощности - в Тексас и Калифорния.

На този фон, новият капацитет от газови мощности намалява от 9,6 GW преди година до 7,5 GW, а и се очаква централи с общо 6,2 GW да излязат от експлоатация през 2023 г.

Стари батерии за електромобили докараха на собственика си $1 млн. за година

Стари батерии за електромобили докараха на собственика си $1 млн. за година

Те се използват за съхраняването на "зелена" енергия

Отново през 2023 г. в САЩ ще заработят два 1,1-гигаватови ядрени реактора и нито една нова централа на въглища.