Световният капацитет за възобновяема енергия ще се увеличи с 33% тази година, достигайки общо 440 гигавата (GW). Това се казва в доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ). Ако се случи това ще бъде най-големия ръст, регистриран някога и той ще е благодарение на по-големият капацитет за производство на слънчева енергия.

По-високите цени на изкопаемите горива и опасенията за енергийната сигурност, както и политиките в много държави, стимулират по-широкото внедряване на чистата енергия. Прогнозите са глобалните възобновяеми мощности тази година да се увеличат със 107 GW до 440 GW.

Очаква се ръстът да продължи и през следващата 2024 г., като общият капацитет на възобновяемата електроенергия в света ще нарасне до 4500 GW. Това е еквивалентно на общата мощност на Китай и САЩ взети заедно.

Турция официално откри най-голямата слънчева електроцентрала в Европа

Турция официално откри най-голямата слънчева електроцентрала в Европа

Съоръжението обхваща площ от 20 милиона квадратни метра

Прогнози за капацитет

Най-голям дял в производството ще има слънчевата енергия, която ще представлява 65% от общото увеличение на капацитета тази година. Все по-високите цени на електроенергията ще стимулират по-бързото увеличаване прозиводството на соларната енергия.

Капацитетът на вятърната енергия се очаква да се възстанови през 2023 г., като се увеличи с около 70% на годишна база след последните години на бавен растеж.

За Европа новините са особено добри. Смята се, че новоинсталираните слънчеви и вятърни мощности са спестили на потребителите на електроенергия в Европейския съюз 100 милиарда евро между 2021 г. и 2023 г., заменяйки по-скъпото производство на изкопаеми горива.

Гърция е на второ място в световен мащаб по внедряване на фотоволтаични технологии

Наша съседка е на второ място в световен мащаб по внедряване на фотоволтаични технологии

Гласи доклад на МАЕ

Според прогнозите редица страни в Европа: Испания, Германия и Ирландия, ще увеличат дела на вятърната и слънчевата енергия от общото годишно производство на електроенергия над 40% до 2024 г.

"Очакваме и увеличение в производството на чиста енергия в Съединените щати и Индия през следващите две години. Междувременно Китай се очаква да представлява почти 55% от глобалните увеличения на капацитета за възобновяема енергия през 2023 г. и 2024 г.", коментира МАЕ.

Петте вида възобновяема енергия

Петте вида възобновяема енергия

Възобновяемите енергийни източници никога не са били толкова важни, колкото днес