Световната търговска организация (СТО) прогнозира рязко забавяне на растежа на  международна търговия в света като цяло през следващата година, съобщи Reuters. Основната причина са нарастващите цени на енергоносителите, повишаващите се банкови лихви и по-високите разходи за храни и торове, които ограничават търсенето на стоки.

Базираната в Женева търговска организация коментира, че търговията със стоки ще нарасне с 3,5% тази година, което представлява известно повишение спрямо прогнозата от април за растеж от 3%.

За 2023 г. обаче, СТО очаква нарастване на световната търговия с едва 1% в сравнение с априлската прогноза за повишение с 3,4%.

СТО също така заяви, че има голяма несигурност относно новите прогнози. Поради това, Световната търговска организация представи и диапазон на очакванията за растежа на международната търговия: през 2022 г. - от 2% до 4,9%, и за 2023 г. - от свиване на търговията с 2%, до сравнително висок ръст от 4,6%.

Генералният директор на СТО Нгози Оконджо-Ивеала се изказа против възможен "изкушаващ отговор" да се прибегне до търговски ограничения за противопоставяне на уязвимостта на доставките.

"Ограничаването на глобалните вериги на доставки само би задълбочило инфлационния натиск, което би довело до по-бавен икономически растеж и намален жизнен стандарт с течение на времето", посочи тя.

Генералният директор на СТО също така отбеляза, че това, от което светът се нуждае, е по-диверсифицирана и по-малко концентрирана база за производство на стоки и услуги, която трябва да стимулира растежа, да увеличи устойчивостта и да насърчи дългосрочната ценова стабилност.