Пазарът на труда в САЩ се забави леко през септември, но възстановяването на заетостта е по-бързо, отколкото в съпоставимите икономики. Данните за работни места показва създаване на 661 хил. позиции през миналия месец. Голяма част от разминаването с очакваните позиции идва от работещите за държавата, чиито брой се понижи с 216 хил. през септември. Но в частния сектор растежът е от 877 хил. Това означава, че безработицата може да е спаднала под 8,1% през септември, пише Даниел Лакайе.

Но в Европа, според Евростат, безработицата нараства до 7,4% през август, докато в еврозоната ръстът е до 8,1%. Но над 10 млн. души са в състояние на временно съкращаване, което прави сравнението със САЩ, където няма схема за субсидиране на безработицата, предизвикателно.

Как държавата простреля пазара на труда в България

Как държавата простреля пазара на труда в България

Негативите от политиките тепърва предстои да се видят

Ако се вземат предвид и тези хора, безработицата в еврозоната ще е близо до 11%, ако приложим метриката, използвана в САЩ. ОИСР изчислява, че безработицата ще нарасне над 10% в еврозоната до края на годината, когато схемите за подкрепата на временно съкратените приключат.

Данните на Евростат показват, че над 15,6 млн. души в ЕС и около 13,2 млн. души в еврозоната са безработни през август. В сравнение с юли, броят на безработните нараства с 238 хил. в ЕС и с 251 хил. в еврозоната.

Схемите за подпомагане на временно съкратените са една от най-важните политики, имплементирани от европейските страни в настоящата криза. Те се стремят да защитят работни места за няколко месеца, докато засегнатите бизнеси възобновят дейността си. Целта е да се позволи на компаниите да преминат през, поне според очакванията, кратката и безболезнена криза, която трябваше да продължи само два-три месеца.

Сега много страни в Европа са изправени пред двоен проблем. Голяма част от компаниите, които получават помощ по тези схеми, са изправени пред банкрут, тъй като икономическата криза е по-тежка за бизнесите, отколкото се очакваше. Почти една на всеки пет компании в Европа е изправена пред тежки загуби и много са на ръба на фалита и ако той настъпи значителна част от временно безработните ще се превърнат в трайно безработни. В Германия, икономика, която се възстанови по-бързо от другите европейски страни, около 1 млн. работници са на някаква форма на субсидирана заетост през последните шест месеца.

България е на трето място по ръст на безработицата в Източна Европа това лято

България е на трето място по ръст на безработицата в Източна Европа това лято

В Чехия и Полша тя е най-ниска от целия Европейски съюз, показват актуални данни на Евростат

Там правителството въведе и политика за "бейлаут на всичко", за да поддържа зомби бизнесите живи. Според Financial Times, почти 500 хил. компании в Германия вече могат да се считат за зомбита, т.е. не могат да покриват плащанията по лихвите с оперативната си печалба. Ако кризата продължи още, както вероятно ще се случи, цената на временно безработните ще бъде непосилна за правителствата и драмата със заетостта ще достигне до развръзката си точно когато неплатежоспособността започва да се проявява сред банките и компаниите.

Схемите за подпомагане на временно безработните работят единствено като временна мярка, ако има силни политики, които могат да защитят бизнесите и да заздравят частната икономика. За жалост много европейски правителства, например Испания, където безработицата е 16,2% без даже се броят временно безработните, просто използват схемите, за да "прикрият" безработицата.

В Европа има много проблеми. Цената на създаване на заетост е изключително висока, основно заради колосалните данъци. Освен това малка част от административните пречки пред стартирането на бизнес бяха премахнати в настоящата криза. Нещо повече, често популистките правителства заплашиха инвестициите и създаването на заетост, вместо да ги подпомогнат.