Всяка сграда, в която влизаме, всяко устройство, което използваме и почти всичко около нас съдържа известно количество метал. Като количество всички метали, добити през 2021-а година са 2,8 милиарда тона.

Защо добиваме толкова много желязна руда?

Желязната руда представлява 93% от добитите метали през 2021 г., или 2,6 милиарда тона. Важно е да се отбележи, че това е производство на руда, което обикновено е по-високо от производството на метал - металите се извличат от руди. Съдържанието на желязо в тази руда се оценява на 1,6 милиарда тона, пише Visual Capitalist.

98% от него се превръща в чугун за производството на стомана, което ще рече, че желязната руда е навсякъде в живота ни. Стоманата, произведена от желязна руда, се използва в строителството, транспорта и дори домакинските уреди. Най-вероятно всеки ден използваме изделия, в които се съдържа тази суровина.

Преди да добие ключова роля в изграждането на инфраструктурата, желязната руда е един от най-важните материали в процеси като урбанизацията и икономическия растеж.

Индустриални метали

Индустриалните метали се използват до голяма степен в производството на стомана, строителството, химическото производство и като легиращи агенти. През 2021 г. светът е добил над 181 милиона тона от тези метали.

Алуминият представлява близо 40% от промишленото производство на метали през 2021 г. Китай е най-големият производител на алуминий - от страната е над половината от световното производство. Строителната индустрия използва приблизително 25% от годишно произвеждания алуминий, като 23% отиват за транспорт.

Хромът пък има основна роля в производството на неръждаема стомана. Всъщност неръждаемата стомана обикновено се състои от 10% до 30% хром, което повишава нейната здравина и устойчивост на корозия.

Медта, манганът и цинкът също са сред петте най-използвани промишлени метала, добивани през 2021 г., всеки със своите уникални свойства и роля в икономиката.

infographic showing all the metals mined in 2021

Благородни метали и метали, които се използват в технологичния сектор

Метали, които обикновено се използват в технологиите и устройствата се добива в по-малки количества. При тях може да се наблюдава по-бърз ръст на потреблението, на фона на това, че светът възприема светкавично бързо нови технологии.

Основната употреба на рений, един от най-редките метали по отношение на производството, е в суперсплави, които се използват за турбинните лопатки на самолети и газотурбинни двигатели. Петролната промишленост го използва за производството на високооктанов бензин за превозни средства.

Растеж в производството

Производството на литий се е увеличило над два пъти от 2016 г. насам и се очаква да движи бума в производството на батерии за електромобили. През същия период глобалното производство на редкоземни метали се е увеличило двойно, заради нарастващото търсене на магнити.

Индият е друг интересен метал.По-голямата част от него се използва за производството на важен компонент на сензорни екрани, телевизионни екрани и слънчеви панели.

Тенденции в добива

Световното производство както на желязна руда и на алуминий се е увеличило над три пъти в сравнение със средата на 90-те години. Други метали като мед и стомана, също отбелязаха значителен ръст.

С възприемането на технологии за чиста енергия с интензивно използване на минерали, ще има по-още увеличаване на производството и потреблението на метали.