За последните 20 години броят на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 г.) и на тези, които излизат от тази възраст (60 - 64 г.) се свива наполовина. Това е видно от резултатите на Националния статистически институт (НСИ) от "Преброяване 2021", проведено между 7 септември и 10 октомври миналата година, според които населението на България към онзи период е наброявало 6 519 789 души.

Оказва се, че възпроизводството на трудоспособното население, което се характеризира най-добре чрез коефициента на демографско заместване е 61. За сравнение през 2011 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 70 млади хора, а през 2001 г. от 124.

Това отношение е най-благоприятно в областите Сливен (79), Варна (71) и София (столица) (70). В две области коефициентът на демографско заместване е под 50 - Смолян (41) и Кърджали (46).

Снимка 589711

Източник: НСИ

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране. За 2021 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете.

НОИ преизчислява служебно пенсиите на 340 хиляди работещи пенсионери, ето защо

НОИ преизчислява служебно пенсиите на 340 хиляди работещи пенсионери, ето защо

Те трябва да имат придобит осигурителен стаж през предходната 2021 година

Населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. е 3 815 хил. души, или 58.5% от населението на страната. Спрямо 2011 г. трудоспособното население намалява със 762 хил., или с 16.7%. Мъжете са 1.997 милиона, а жените - 1.818 милиона. Населението над трудоспособна възраст е 1.726 милиона души, или 26.5%, а под трудоспособна възраст - 979 хил. души, или 15.0% от населението на страната.