"Енергиен форум 2007" започва от днес и ще се проведе през следващите четири дни в Международния дом на учените "Фр. Ж. Кюри" в к.к. Св. Константин и Елена. В него щеучастват 400 български делегати и 53 чуждестранни специалисти.

Ще бъдат изнесени общо 216 доклада, които ще бъдат публикувани в двутомен сборник. При откриването на форума ще бъдат представени докладите на Е.ОН., НЕК и ЧЕЗ.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране трябва да обяви на 28 юни окончателната стойност на по-скъпото електричество, което ще се отчита от 1 юли.

Вчера производители на електроенертия, електроразпределители и ДКЕВР не достигнаха до единно становище за новата цена за крайните потребители.

ДКЕВР настояваше да няма шоково увеличение на цените и декларира, че е готова да увеличи тока с 2 пъти по-малка стойност, от исканата от компаниите производители.