На фона на икономическия възход в Централна и Източна Европа една неголяма държава в региона изпреварва всички останали в Европейския съюз (ЕС) в борбата с безработицата. Месеци наред показателят достига най-ниското си ниво в Чехия в сравнение с останалите страни членки.

Данните на Евростат към ноември сочат, че той е на равнище от 2,7% там при средно ниво за ЕС от 7,4%. Дори в годините на кризата безработицата в Чехия остава по-ниска в сравнение със средното ниво за страните членки, като между 2009 и 2011 година не минава повече от 7,3 на сто. За сравнение у нас през този период средното равнище е от 9,4 на сто.

Ниво на безработицата към ноември 2017

Източник: Евростат

Ниво на безработицата към ноември 2017

При пика на безработицата през 2013 година в България тя удря 13%, а в държави, като Гърция и Испания показателят е съответно 27,5% и 26,1%. По същото време в Чехия той не надхвърля 7 на сто.

Според прогнозата на Европейската комисия (ЕК) безработицата в европейската страна ще продължи да намалява още през следващите година. Очакванията са за 2017 година тя да бъде 3%, а през 2018 и 2019 година да се задържи на 2,9%.

Какви обаче са причините за това безработицата да е най-ниска именно в Чехия?

На първо място работната ръка там е евтина. Средната надница на час през 2016 година е била на ниво от 10,20 евро при средно 25,40 евро за ЕС. Това обаче не е единствената причина, тъй като подобна предпоставка има и в останалите страни в ЦИЕ, като в България, Унгария и други страни това ниво е дори по-ниско. А и през последната година Чехия записа един от най-големите ръстове на заплатите в региона.

Основният двигател на чешката икономика, с който тя изпреварва останалите си конкуренти, е индустриалното производство. Неговият дял спрямо икономиката е най-голям в сравнение с която и да е друга страна членка в ЦИЕ. В рамките на целия съюз я изпреварва единствено Ирландия според данните на Евростат за 2016 година.

Съответно индустриалният сектор допринася за над една трета от заетостта в Чехия. Производството на автомобили от компании, като Toyota, Peugeot Citoren, Skoda и Hyundai е жизненоважно за икономиката на страната.

България е пред Франция и Великобритания по дял на индустрията в икономиката

България е пред Франция и Великобритания по дял на индустрията в икономиката

Делът на сектора у нас е в размер на 24%

Властите в Прага успяват да привлекат такива големи инвеститори още преди 2000 година, като гарантират данъчни облекчения и субсидии при създаването на нови работни места. Чуждестранните вложения се увеличават още повече след присъединяването на страната през 2004 година.

Главният икономист на Deloitte в Прага Дейвид Марек коментира пред сайта Quartz, че успехът на Чехия се дължи на два фактора. Първият е, че работни места в заводите се създават лесно заради ниското заплащане. От друга страна цикълът на чешката икономика е много близък до този на ЕС. "Когато Европа се справя добре, Чехия се представя дори по-добре", казва той.

България и Чехия - любимци на автомобилната индустрия

България и Чехия - любимци на автомобилната индустрия

Двете държави са най-привлекателни в региона за доставчиците на компоненти