Германия е търговски партньор номер 1 за държавите от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), като най-голямата икономика на Стария континент отговаря за около и над ¼ от износа и вноса на повечето пазари в региона.

Общо страните от ЦИЕ са внесли германски стоки и услуги на стойност 171,5 милиарда евро през миналата година. Износът на Германия надхвърля импорта като неговият общ размер надхвърля 196 милиарда евро за 2020 година. Това показват актуални данни на Евростат за най-големите търговски партньори на ЕС като цяло, както и за отделните държави-членки.

До голяма степен активният търговски обмен между икономическия лидер в Европа и страните от региона може да се обясни с изнесеното в ЦИЕ производство на много от големите германски компании.

За България германският пазар също е на първо място по внос и износ, като той е допринесъл за 12% от импорта и 16% от експорта ни през изминалите 12 месеца. В стойностно изражение това прави съответно 3,7 милиарда евро и 4,5 милиарда евро.

В сравнение с останалите държави-членки в региона, страната ни има относително малък дял в двустранната търговия с Германия. На първо място с най-голям износ в процентно изражение за германския пазар е Чехия - 33% от експорта, възлизащи на 54,8 милиарда евро. Вносът е в размер на 41,7 милиарда евро или 28% от общия за чешкия пазар.

В стойностно изражение най-голям обем има търговията на съседната на Германия Полша. Импортът на страната от германския пазар възлиза на 61,8 милиарда евро за изминалата 2020 година, а експорта - на 68,4 милиарда евро. Полша е и третият най-голям вносен пазар за Германия след Нидерландия и Китай.

На трето място е Унгария, която е внесла стоки и услуги за 24,7 милиарда евро за Германия през миналата година и е внесла такива за 29,5 милиарда евро.

Търговията на съседна Румъния с Германия е няколко пъти по-голяма от тази на България със страната, но северната ни съседка има отрицателен търговски баланс в размер на 2,6 милиарда евро. Износът на Румъния за Германия е в размер на 14,1 милиарда евро, а вносът - на 16,7 милиарда евро.

Кои са другите страни в топ 5 на търговските партньори на България

Вторият най-голям търговски партньор на България през 2020 година е Румъния, а третият - Италия. Страната ни има положителен търговски баланс със северната ни съседка, като е внесла стоки и услуги за 2,3 милиарда евро от нея, а е изнесла такива за 2,5 милиарда евро. С Италия експорта и импорта са почти изравнени - 1,9 милиарда евро срещу 2,2 милиарда евро.

В топ 5 на пазарите при вноса влизат още Турция и Русия, а при износа - Гърция и Турция.

Снимка 525776

Източник: Евростат