Влошените отношения между Русия и Турция принуждават южната ни съседка да се преориентира и да търси нови пътища за осигуряване на енергийния си баланс. Турция е в състояние бързо да достигне максималните си нива в производството на въглища и да спести 7,2 милиарда долара за внос на природен газ, сочат данни от Министерството на енергетиката, на което се позовава „Дейли Сабах”.

Една от основните цели на Турция е разнообразяване на енергийните източници и свеждане до минимум на зависимостта си от внос на природен газ, предаде БГНЕС.

В търсене на пътища за осигуряването на почти 70 % от енергийните си нужди Турция вижда потенциална алтернатива в използването на местни източници. Започнало е изпълнението на множество програми с цел да се увеличи производството на въглища, като чрез научноизследователски и развойни проекти се търси по-ефективно, по-екологично и гъвкаво използване на местното гориво.

Проектите имат за цел да гарантират, че икономиката ще използва своите запаси от въглища. Прогнозният потенциал за производството на енергия с местни въглища е около 25 000 мегавата. По този начин поръчаните 32,5 милиарда кубически метра природен газ на стойност 7,2 милиарда долара могат да бъдат спестени.

Според бюджета за 2016 г. проектите предвиждат нови стимули и ревизират изискванията в сектора, заради които ще бъдат отпуснати допълнителни инвестиции за производството на електроенергия от въглища, от които ще се възползват компаниите, добиващи в области като Афшин и Елбистан.

Междувременно министърът на енергетиката и природните ресурси Берат Албайрак представи актуализирана пътна карта за енергетиката, според която се очаква размерът на необходимите инвестиции в енергийния сектор да надвиши 110 милиарда долара, като 16 милиарда ще бъдат на разположение на местните фирми за производство на оборудване и материали за атомните електроцентрали Аккую и Синоп.

Така зависимостта от Русия се очаква да спадне с до 50% до края на 2019 г. По този начин политиката в областта на енергетиката ще се основава на концепцията за „сигурност на доставките, алтернативни енергийни източници, различни на ресурси, включването на местни и възобновяеми енергийни ресурси в икономиката, дерегулацията на пазарите и производството на енергия” според министерството.

Приоритет ще се дава на местни ресурси, като делът за доставки на енергия ще се увеличи, ще се търси разширяване на броя на страните доставчици на суров нефт и природен газ. Очаква се тези мерки да намалят рисковете, свързани с чуждестранни внос. Освен това делът на производството на електроенергия, получена от природен газ, ще остане под 38 на сто от общото производство до края на 2019 г., в съответствие с пътната карта.