Технологичните стартъпи, свързани с борбата против изменението на климата, са привлекли общо 32 милиарда долара от венчърни инвеститори от цял свят от началото на годината. Това съобщи CNBC, позовавайки се на съвместен доклад на изследователските компании Dealroom и London & Partners.

Посочената впечатляваща цифра надвишава обема на средствата, привлечи от тази категория стартиращи компании за цялата минала година, и почти пет пъти надвишава привлечените средства през 2016 г. (6,6 млрд. долара). Именно преди пет години инвеститорите започнаха да обръщат повече внимание на "зелени" стартиращи технологични компании.

Германия създава фонд $12 милиарда за финансиране на стартъпи

Германия създава фонд $12 милиарда за финансиране на стартъпи

Интересът на инвеститори към европейски стартъпи нараства тази година

От разработените от такива компании технологии, с голяма популярност се ползват системите за третиране на отработените газове, повишаване на енергийната ефективност на сгради, разработване на слънчеви панели и вятърни турбини. Голям е интересът и към системи за натрупване и съхранение на енергия, електрически транспорт, софтуер за изчисляване на обема на емисиите от дейността на компаниите и др.

От 2016 до 2021 г., стартиращите "зелени" компании от САЩ са привлекли най-много средства, следвани от подобни компании от Китай, Швеция и Обединеното кралство.

Що се отнася до Европа, инвестициите на венчърен капитал в стартиращи предприятия в областта на климата са нараснали от 1,1 млрд. долара през 2016 г., до 8 млрд. долара тази година. Това е най-голямото увеличение за периода спрямо другите региони в света. В рамките на Европа, в Лондон има на най-голямата концентрация на стартиращи предприятия от областта на климатичните технологии.