Най-голямо количество битови отпадъци средно на човек през 2021 г. е събрано в област Перник. Това е видно от последните данни на Националния статистически институт (НСИ) за 2021 г., касаещи околната среда в област Добрич. Според статистиката в тази област на страната се събират средно 531 кг. боклук на човек годишно.

Следващи области в това отношение са: София (столица) - 522 кг/чов., Варна (512 кг/чов.) и София (501 кг/чов.), а най-малко - в област Кърджали (240 кг/чов.).

Третата инсталация за биоразградими отпадъци у нас ще бъде в Русе: каква е инвестицията

Третата инсталация за биоразградими отпадъци у нас ще бъде в Русе: каква е инвестицията

Една от целите е производство на електро и топлинна енергия

Събраните битови отпадъци средно на човек от населението в България е 445 кг/чов.

Според статистиката общото количество битови отпадъци за страната през 2021 г. е било 3058 хил. т., като се увеличава на годишна база с 8%, но погледнато за 10-годишен период намалява с 14.4 на сто.

Снимка 615649

Източник: НСИ

Около половината от събраните количества битови отпадъци (1449 хил. т.) очаквано са генерирани от четирите най-големи големите областни града. Столицата (683 хил. т.), Пловдив (329 хил.т.), Варна (240 хил.т.), Бургас (197 хил.т.). Същевременно въпреки, че генерира най-голямо количество боклук на глава от населението в Перник през 2021 г. са събрани общо 63 хил. т. битови отпадъци.  

Проектът за ток от отпадъци в София е пред окончателен провал

Проектът за ток от отпадъци в София е пред окончателен провал

"Топлофикация София" прекрати поръчката за изграждане на съоръжението