Жените в Италия изостават от останалата част на Европа, когато става въпрос за икономическа дейност, като нацията изпуска милиарди евро всяка година от това.

Делът на жените в трудоспособна възраст, участващи на пазара на труда, е най-нисък в региона. По-малко от половината италиански жени работят и ако повишат това ниво до средната стойност от 62,3% в еврозоната това може да увеличава брутния вътрешен продукт с 88 милиарда евро (99 милиарда долара) всяка година, според изчисленията на Bloomberg, базирани на данни на Евростат.

Според изпълнителния директор на Международния валутен фонд Кристин Лагард, насърчаването на жените на работното място изисква "усилие както от мъжете, така и от жените, за да се гарантира, че изборът е наличен, и културните промени - възможни." Пречките за участието на жените все още съществуват в конституцията или в правната система на страната, казва тя миналата седмица пред аудитория в Лондон.

Снимка 411059

В Италия правителството в момента предприема мерки за насърчаване на ръста на постоянните работни места за сметка на временните - политика, която потенциално благоприятства наемането на мъжете пред жените, тъй като правата на отпуск по майчинство са по-голяма тежест при постоянните договори. Този риск изглежда е подкрепен от най-новите данни, които показват, че заетостта на мъжете през януари се е повишила с 27 000, докато тази на жените е спаднала.