Руският петролен гигант "Газпром" няма да настоява за изплащането на обезщетения от страна на България заради спрения проект "Южен поток". Това посочват от Европейската комисия (ЕК), след като от ведомството отправиха въпрос към компанията относно опасенията за конкуренцията на газовите пазари в Централна и Източна Европа.

От ЕК са имали опасения, че руското дружество ще се възползва от господстващото си положение в сектора, за да придобие предимства, които са свързани с достъпа до газовата инфраструктура или с контрола върху нея.

Относно този въпрос бяха изразени опасния във връзка освен с проекта "Южен поток" в България и с тръбопровода "Ямал" в Полша.

"Предложените от "Газпром" ангажименти са достатъчни, за да разсеят опасенията по отношение на конкуренцията. Те спомагат за по-добрата интеграция на централно- и източноевропейските газови пазари, като улесняват трансграничния пренос на газ на конкурентни цени", посочват от Комисията.

Сега комисията иска да чуе становищата на клиентите и другите заинтересовани лица. Тя ще ги разгледа внимателно преди да вземе решение.

Еврокомисията отправя призив към всички заинтересовани страни да представят в становищата си в рамките на 7 седмици след публикуването им в Официален вестник на ЕС.

Комисията ще вземе предвид всички получени коментари и ще предприеме окончателно становище дали ангажиментите отговарят задоволително на свързаните с конкуренцията опасения. Ако отговорът е задоволителен, комисията може да превърне ангажиментите в правно обвързващи за "Газпром".

Ако дадено дружество нарушава ангажиментите си, ЕК може да наложи глоба в размер до 10 % от световния оборот на дружеството. Това може да стане без да се налага да доказва, че антитръстовите правила на ЕС са нарушени.

От комисията припомнят, че през април 2015 г. са изпратили изложение на възраженията, в което изразяват предварително становище, че "Газпром" нарушава антитръстовите правила на Евросъюза.

От комисията намират, че ангажиментите, които дружеството е предложило са достатъчни, за да разсеят опасенията й по отношение на конкуренцията. Те спомагали по-добрата интеграция на централно- и източноевропейските газови пазари, като улесняват трансграничния пренос на газ на конкурентни цени.

"Газпром" обещава да спазва ангажиментите в продължение на 8 години.