Германия е най-голямата икономика в Европа, с висока репутация на ефективна страна и ниска безработица. Но от края на 2015 г. пазарът на труда в съседната й Чехия се оказва още по-силен.

Данните, публикувани тази седмица, показват, че нивото на безработица в Чешката република е само 2.9% през юни в сравнение с 3.8% в Германия и 7.7% в Европейския съюз като цяло. Но как го постига страната?

Първото нещо е, че трудът е евтин. Средната часова ставка на труда в Чешката република през 2016 г. е само 10.20 евро, което е доста под средната за ЕС стойност от 25.40 евро, обясняват от Световния икономически форум.

Това обаче не обяснява напълно ниската безработица на страната, защото други държави като България, Унгария и Полша имат дори по-ниски разходи за труд. Също така заплатите в Чешката република нарастват доста бързо.

През първото тримесечие на 2017 г. номиналните заплати се увеличават с 5.3% или 2.8%, коригирана стойност, вземайки предвид инфлацията.

Безработицата в най-голямата европейска икономика не е била толкова ниска от 1990 г.

Безработицата в най-голямата европейска икономика не е била толкова ниска от 1990 г.

Положителни данни за страната

Нещо повече - Чешката република дължи успеха си на работните места в заводите, което никак не е малък подвиг в наши дни. Производствената индустрия в Централна Европа отчита най-голямата част от икономиката си в сравнение с останалите държави в ЕС и представлява повече от една трета от цялата заетост.

Автомобилостроенето от компании като Toyota, Peugeot, Citroën, Škoda и Hyundai сега е ключов фактор в чешката икономика.

Правителствените стимули, датиращи от 90-те години на миналия век, които включват данъчни облекчения за нови фирми и парични средства за създаване на нови работни места, привлякоха високи нива на чуждестранни инвестиции и се засилиха след присъединяването на страната към ЕС през 2004 г.

Според Дейвид Марек, главен икономист в Deloitte Прага, нивото на безработица в страната е ниско поради две основни причини. Първо - работните места за монтажни дейности са относително лесни за разкриване, защото са евтини, а държавните стимули правят Чешката република привлекателна за световните производствени компании.

Второ - чешкият бизнес цикъл е тясно свързан с икономическото здраве на ЕС. Когато Европа се справя добре, Чешката република е още по-добре, смята Марек.

Безработицата в ЕС е на най-ниско ниво от декември 2008 г.

Безработицата в ЕС е на най-ниско ниво от декември 2008 г.

Все по-малко младежи остават без работа

Но успехът на Чехия може да попречи в бъдеще. Ръстът на заплатите е належащ проблем. Марек коментира, че възнагражденията се увеличават поради недостиг на работна ръка, което не позволява на икономиката да расте по-бързо.

Подобно на много страни, Чешката република също е изправена пред застаряващо население. Бюрокрацията пък е една от пречките, които затрудняват фирмите да наемат чуждестранни работници, за да запълнят отворените позиции.

Според експерта в страната има евтини и нискоквалифицирани работни места, но не се развиват умения и знания, за да се увеличи значително производителността с по-сложни процеси.

За да се задържи нивото на безработицата, правителството трябва да промени своята система от стимули и да насърчи създаването на висококвалифицирани работни места чрез подобряване на образователната система. А на този фон риск за работните места представлява и автоматизацията, за която все по-често започва да се говори.

Дигиталното бъдеще поставя в риск работни места в Германия

Заплахата, която дебне работната сила в най-голямата европейска икономика

Работните места са поставени в риск