Излишъкът в хазната към края на май месец се очаква да бъде в размер на 1,45 милиарда лева или 1,4% от брутния вътрешен продукт на страната. Това предвиждат от финансовото министерство.

Придохите на държавата достигат 41,9% от планирания им размер за годината с резултат от 16 милиарда лева за първите пет месеца. Ръстът им в сравнение с година по-рано е в рамките на 1,289 милиарда лева и е свързан най-вече с нараснали данъчни и неданъчни постъпления.

От друга страна разходите на държавата се равняват на 14,553 милиарда лева, като в тази сметка влиза вноската на България в бюджета на Брюксел. Само тя възлиза на 456,5 милиона лева.

И при разходите има нарастване, като година по-рано те са били в рамките на 13,033 милиарда лева.

Окончателните данни за май месец трябва да бъдат пубрикувани в края на юни.