UniCredit Bulbank ще е името на новата банка, която ще бъде създадена от сливането на Булбанк, HVB Bank Biochim и Хеброс Банк.

Водещият бранд "UniCredit" (т.нар. "umbrella brand") ще бъде свързан пряко с имената на банките от ЦИЕ, които са част от UniCredit Group.

Решението за новите имена на банките от UniCredit Group е обявено едновременно днес в целия регион на ЦИЕ.

Ребрандирането ще бъде осъществено през 2007 г.

"Възприемането на основния бранд "UniCredit" в името на най-голямата българска банка показва ясно ангажимента и подкрепата на UniCredit Group към българския пазар. Високата оценка на влиятелната местна търговска марка "Булбанк" е признание на групата към значението на силното местно ноу-хау за качественото и професионално обслужване на клиентите", каза Левон Хампарцумян, председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на Булбанк.

Той ще заеме същата позиция и в новата UniCredit Bulbank.

Процесът на ребрандиране в България ще започне веднага след сливането на Булбанк, HVB Bank Biochim и Хеброс Банк, планирано да приключи през второто тримесечие на 2007 г. Интеграцията на трите банки ще създаде най-голямата българска банка - "UniCredit Bulbank". Заедно Булбанк, HVB Bank Biochim и Хеброс Банк имат общи активи от 3.4 милиарда евро и над 1.1 милиона индивидуални и корпоративни клиенти.

В държавите от цяла ЦИЕ със силни местни брандове като в България, UniCredit Group се възползва от високата репутация и познаваемост на съществуващите търговски марки, като прилага комбинация от основния и местния бранд.

Името на обединената банка в Румъния, която ще бъде създадена от UniCredit Bank и HVB Bank Tiriac, ще бъде "UniCredit Tiriac Bank". В Хърватия брандът на Zagrebačka banka, която е безспорен лидер на пазара в страната, ще бъде запазен. В Турция логото на "Yapi Kredi" наскоро бе преработено.
В Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Сърбия, Словакия и Украйна банките ще бъдат преименувани на "UniCredit Bank".

Новите имена "UniCredit Bank" или UniCredit, обединени със силен местен бранд, показват на клиентите пряката принадлежност към UniCredit Group, една от най-добрите банки в Европа с 35 милиона клиенти. 

Групата има 7000 клонове и офиси, които обслужват 35 милиона клиенти. В рамите на групата BA-CA е отговорна за операциите в Централна и Източна Европа (без Полша).

Със своите 3000 клона в 17 държави UniCredit Group управлява най-голямата банкова мрежа в региона и предлага на клиентите си едновременно всички финансови услуги - от откриване и поддържане на банкови сметки до лизинг и от управление на активи до инвестиционно банкиране.