За месец септември от Агенция "Митници" са постъпили в държавния бюджет малко над 1 млрд. лева, съобщиха от агенцията. По-конкретно, от акцизи, ДДС при внос и мита общите месечни приходи са 1,02 млрд. лева, като превишават със 185,5 млн. лева (22,3%) приходите през същия месец на миналата година. По-високи постъпления се отчитат по всички видове приходоизточници.

Това е вторият пореден месец, в който приходната агенция събира над 1 млрд. лв.

Касовите постъпления от акциз през септември 2021 г. достигнаха 564 млн. лева, което е с почти 31 млн. лева повече от същия месец на предходната година.

Приходите от ДДС при внос са 427 млн. лева, което е със 146 млн. лева повече от септември 2020 г. Размерът на събрания ДДС от внос през септември 2021 г. е рекорден за текущата година.

Постъпленията от мита възлизат на 26 млн. лева, което е с 8,5 млн. лева повече в сравнение със септември миналата година.

През периода януари-септември 2021 г., приходите от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби, администрирани от Агенция "Митници", са в размер на близо 7,77 млрд. лева. Тези постъпленията са с 953 млн. лева (14%) над отчетените малко над 6,81 млрд. лева през същия период на 2020 г.

По прогнозни данни, общите приходи на Агенция "Митници" за октомври 2021 г. ще отчетат превишение от над 123 млн. лева над събраните през октомври 2020 г.