Активите на банките в България все повече се приближават по размер до този на брутния вътрешен продукт, а към края на миналата година те вече се равняват на 97,8% от икономиката на страната.

Към края на декември 2018 година те се изчисляват на 105,6 милиарда лева или със 7,9% на годишна база, сочат данните от годишния доклад за състоянието на икономиката и банковия сектор на Асоциацията на банките в България (АББ). За сравнение към края на 2017 година активите на сектора са в рамките на 96,8% от БВП на страната.

"Съотношението се повишава, както заради прираста на активите на банките, така и заради икономическия растеж на българската икономика", се посочва в доклада.

Най-голямо увеличение на размера на активите има при петте най-големи банки в страната - "УниКредит Булбанк", Банка ДСК, ОББ, Първа инвестиционна банка и "Юробанк България". Към края на отчетения период те контролират близо 60% от пазара или по-конкретно имат общ пазарен дял от 59,4% при такъв от 55,9% за предходната година.

От друга страна спад на пазарния дял има на банките от втора група - от 41,7% за 2017 година до 37,7% за 2018 година.

Снимка 413047

"Активите на клоновете на чуждестранни банки нарастват до 2,9% от 2,4% от общите активи на системата. Според БНБ, динамиката на балансовите позиции е повлияна и от включването в агрегираните данни на банковата система на нова единица, а именно - клон на чуждестранна банка, отчитана по-рано като финансова институция", се казва в документа.

Тук се има предвид промяната на статута на "БНП Париба лични финанси", като през миналата година започна процеса за регистрирането й от централната банка за извършване на дейност у нас чрез клона си в страната.

По-активното кредитиране носи по-голяма печалба през 2018-а

Към края на миналата година чистата печалба на банките в България се е увеличила с 12%. Така към края на декември тя достига 1,436 милиарда лева при равнище от 1,282 милиарда лева за година по-рано.

"Влияние върху финансовият резултат на банковата система оказва повишаването на кредитната дейност, която е основна за банките, което се отразява положително върху лихвените приходи и приходите от платежни услуги", се казва в доклада на АББ.

Що се отнася до отделните групи, близо 70 на сто от печалбата за 2018 година е генерирана от топ 5 на най-големите банки на българския пазар. Те отговарят за точно 68,8% от нея при 28,4% за втората група и 2,9% за третата.

След отчитане на данъци положителният финансов резултат на първата група е в рамките на 61,1%, на вторите - 39%, докато при третата група е налице отрицателен такъв.