Нов месец, в който загубите са повече от печалбите за емисиите на Българската фондова борса-София (БФБ).

Изчисленията на infostock.bg показват, че три от четирите индекса на борсата през април 2016 г. са се понижили (SOFIX, BGBX 40 и BG TR30) и само BGREIT регистрира минимален ръст.

През април 2016 г. измерителят на сините чипове SOFIX се озова в червената зона и отчете спад от 0.74% до 442.78 пункта.

През март основният индекс на БФБ завърши с минимално повишение от 0.04% до 446.06 пункта, докато през февруари отчете спад от 0.50% до 445.86 пункта. Най-голямо понижение за SOFIX през настоящата година бе отчетено през януари, когато основният български индекс спадна с 2.59 % до 448.10 пункта.

Динамика на SOFIX от началото на годината

Снимка 231897

Индексът BGBX 40 приключва април със спад от 0.27% до 89.12 пункта. Измерителят се понижи през март с 0.35% до 89.36 пункта, докато през февруари отчете спад от 1.11% до 89.67 пункта.

Равнопретегленият BG TR30 приключи април със спад от 0.17%  до 372.17 пункта. Измерителят завърши март с минимален ръст от 0.03 до 372.80 пункта. През февруари BG TR30 отчете също ръст от 0.03 до 372.67 пункта.

Измерителят на имотните компании BGREIT завърши април с минимално повишение от 0.03% до 100.03 пункта. През март беше регистрирано понижение от 0.64% до 100.00 пункта, докато през февруари беше отчетен ръст - 2.30% до 100.64 пункта.

15-те компании от SOFIX

Снимка 231896

Само акциите на пет от 15-те компании, включени в основния индекс SOFIX, са поскъпнали през четвъртия месец на годината, докато другите 10 са на загуба. Подобен срив на дружествата от SOFIX не е наблюдаван от началото на годината. Подобна бе ситуацията през януари, когато акциите само 4 дружества завършиха първия месец на годината с повишение.

През април с най-голям ръст са книжата на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (+5.36%) и достигната средна цена на акция за месеца от 1.725 лв. при пазарна капитализация от 35 262 500 лв.

От изчисленията на Infostock.bg (таблицата по-горе) става ясно, че следващите две дружeства с поскъпнали акции са Неохим (+5.05%) и Монбат (+3.02%).

Въпреки негативните резултати, оборотите на компаниите от SOFIX през април са значително по-високи от тези през март, когато най-търгуваната емисия на Химимпорт достигна само 397 323 лева. Докато през отминалия месец сделки за над 1 млн. лв. бяха релизирани при 3 емисии. През април по обем начело излизат книжата на Неохим (2 275 792 лв.), следвани от Трейс груп холд (1 190 408 лв.) и Индустриален холдинг България (1 062 780 лв.).

Топ 10 на най-търгуваните емисии през април 2016 г.

Снимка 231895

Компанията с най-голям оборот за месец април 2016г. е Албена Инвест Холдинг АД, с реализиран обем от 2 675 093 лева. На второ място се нарежда Родна Земя Холдинг АД с реализиран обем от 2 364 174 лева. Представителите на дружествата със специална инвестиционна цел в класацията са Експат Имоти АДСИЦ и Адванс Терафонд АДСИЦ, които заемат съответно 8-ма и 10-та позиция. С най-малък брой сключени сделки в класацията са Експат Имоти АДСИЦ и Спарки АД, а с най-голям Химимпорт АД.

Топ 5 на печелившите компании през април 2016 г.

Снимка 231894

Най-печеливша компания през месец април 2016г. е Синергон Холдинг АД, която постига ръст от 8.08%. На второ място се нарежда Холдинг Нов Век АД, следван от Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ с ръст от 5.36%. Последните две компании в класацията отбелязват също едноцифрени ръстове, съответно Неохим АД с ръст от 5.05% и Софарма имоти АДСИЦ с ръст от 4.96%.

Топ 5 на губещите компании през април 2016 г.

Снимка 231893

Топ 5 на губещите компании през месец април 2016г. се оглавява от Зърнени Храни България АД със спад от 9.79%. На второ място е Булгартабак-холдинг АД със спад от 8.14%. Останалите три компании в класацията отбелязват също едноцифрени спадове.