От 1 януари 2007 г. Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „България в ЕС" и разменна монета с номинална стойност 50 стотинки, съобщиха от БНБ.

На лицевата страна на сребърната монета с частично позлатяване „България в ЕС" е изобразена емблемата на БНБ с годината "1879", изписана върху лентата. Под нея са изписани годината на емисията „2007", номиналната стойност „1.95583 ЛЕВА", а околовръст е изписан надпис "БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА".

На обратната страна е изобразена разтворена старинна българска книга върху колона от старата българска столица Преслав, а околовръст - 12 звезди и е изписан надпис „БЪЛГАРИЯ В ЕС".

Автори на художествения проект са Богомил Николов и Екатерина Димитрова.

На лицевата страна на разменната монета са изписани цифрите на номиналната стойност "50" и годината на емисия "2007".

В долната част е изписана думата "стотинки". В горната част на монетата са разположени 12-те звезди на Европейския съюз.

Днес монетата ще бъде представена в БНБ.