Правителственият дефицит на САЩ леко се е намалил през август до 200,095 милиарда долара спрямо 200,344 млрд. долара през същия месец на миналата година, съобщи финансовото министерство.

Бюджетните приходи са намалели с 2,1% - до 223,221 млрд. долара от 227,965 млрд. долара година по-рано.

В същото време разходите са намалели с 1,2%, възлизайки на 423,316 млрд. долара срещу 428,309 млрд. долара година по-рано.

Бюджетният дефицит на САЩ не е бил толкова голям от Втората световна война

Бюджетният дефицит на икономика № 1 не е бил толкова голям от Втората световна война

Разходите за лихви обаче падат с 11%

Междувременно през единадесетте месеца на фискалната година 2020, която приключва на 30 септември, отрицателното салдо в бюджета на САЩ се е увеличило 2,8 пъти - до 3 трилиона и 7 милиарда долара, в сравнение с 1, 067 трилиона долара за същия период година по-рано.

Това е рекорден размер на бюджетния дефицит за периода на неговото наблюдение. Това се дължи основно на огромните средства, които правителството на страната отпуска за подпомагане на малкия бизнес и гражданите, загубили работата си вследствие на пандемията от COVID-19.

Разходите от началото на настоящата фискална година скочиха с 45,7% и надвишиха 6,054 трилиона долара. Обемът на бюджетните приходи е намалял с 1,3% - до 3,047 трилиона долара. Очертава се пръв път в историята им тази година данъчните постъпления да съставляват само около 50% от годишните разходи.

Огромният бюджетен дефицит в САЩ почти сигурно ще остане през следващите няколко години, казват експертите. Рекордно ниските лихвени проценти ще имат известен смекчаващ ефект върху този фактор: правителството на страната сега плаща много по-малко, заемайки пари от пазара, отбелязва MarketWatch.

Дългът на САЩ ще надхвърли размера на икономиката за първи път от Втората световна война

Дългът на САЩ ще надхвърли размера на икономиката за първи път от Втората световна война

В същото време обаче доходността по държавните облигации остават на рекордно ниско ниво

Също така положителната страна е неочаквано бързото възстановяване на данъчните приходи, което показва подобрение в икономиката. Това ще помогне да се предотврати още по-голямо увеличение на дефицита.

Бюджетната служба на Конгреса (CBO) прогнозира, че дефицитът през фискалната 2020 г. ще скочи до 3,3 трилиона долара, т.е. до нивото от 40-те години. Това ще възлезе на 16% от БВП - най-високият процент след Втората световна война. За сравнение, по време на финансовата криза през 2009 г. дефицитът е бил 1,413 трилиона долара, или 9,8% от БВП.

Отрицателното салдо по бюджета на САЩ достигна своя връх от 27% от БВП през 1943 г. и след това остана над 20% от БВП през 1943-1945 г.

Според резултатите от последната фискална година, приключила на 30 септември 2019 г., бюджетният дефицит се е увеличил с 26%, достигайки най-високото ниво през последните седем години на стойност 984,388 млрд. долара.

Дефицитът се разширява за четвърта поредна година, най-дългият период на непрекъснат растеж от началото на 80-те години.

За последно бюджетен излишък е регистриран в САЩ през 2001 година.