Тези 3.5 млрд лева не са лоши кредити, една част от тях е възстановима. Това каза Димитър Костов, подуправител, управления "Банково" и "Фискални услуги" към БНБ, по време на извънредно заседание на Комисията по бюджет и финанси, цитиран от Агенция „Фокус".

По думите на Костов, това което се цитира в информацията е заключението на одиторите. Сумата от 3.5 млрд лева е сумата за кредитите, за които те казват, че не могат да дадат оценка колко струват тези вземания.

„Никъде одиторите не са казвали, че има кредити, пуснати без документация. Непълнотата на информацията е различна. Това създава затруднение на одиторите, да кажат каква е количествената оценка в рамките на 10-дневния срок, в който работеха 45 души. Те казват, че има риск от съществени обезценки. Това отслабване на дисциплината на банката по отношение на стриктното следене на задължението на кредитополучателите, както е описано от правилата на банката, се наблюдава от средата на миналата година", каза той.

Управителят на БНБ Иван Искров отбеляза, че одиторите не знаят какво се е случило с тези досиета на кредити. Той отбеляза, че новите кредити само от последната ревизия на банката, са в размер на 2,5 млрд. лв.

Мажоритарният собственик на КТБ и свързаните с него фирми и лица няма да бъдат гарантирани от държавата и остават в КТБ. Това каза  управителят на Централната банка, по време на извънредно заседания на Комисията по бюджет и финанси.

Той уточни, че по данни на квесторите на 19 юни 2014 година - ден преди КТБ да бъде поставена под специален надзор, чрез трето лице от финансовата институция са изтеглени и предадени срещу разписка на мажоритарния собственик на КТБ 205 887 223 левова равностойност в брой. Част от парите са били в евро.

„Какво деяние е това и какви действия следва да се приемат е само от компетенциите на прокуратурата. Разследващите органи могат да докажат дали по този начин мажоритарният собственик не е ограбил собствената си банка. На 9 юли 2014 г. с входящ номер 6199 вече внесохме при Главния прокурор още един сигнал поради съмнения за криминални действия на лица, с вързани с банката. Прокуратурата на Република България може да разчита напълно на експертния потенциал на БНБ, за да достигне докрай в търсенето на цялата истина по този криминален случай", каза още той.

Искров допълни, че и миноритарните акционери в КТБ са жертва на тези злоупотреби.