Кредити за 550 млн. евро може да отпусне на България Световната банка до 2022 година. Това решение е взето от Съвета на изпълнителните директори на групата на финансовата институция, съобщава БНР. 

Финансовите инструмента са в две направления – подпомагане на Фонда за гарантиране на влоговете и за Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните жилища.

По първото направление се очаква ратификация от парламента. Става дума за 300 млн. евро, които ще бъдат отпуснати на Фонда за гарантиране на влоговете. Заемът бе одобрен от Министерския съвет този вторник.

Останалите пари ще са за енергийната ефективност на многофамилните жилища. Междувременно експертите от Световната банка ще продължат да работят и в редица традиционни направления, свързани с образование, здравеопазване, трудова заетост и социалното включване на маргинализирани общности, в това число ромите. 

Според Тони Томпсън, който е постоянен представител на Световната банка в страната, България има потенциала да постигне жизнения стандарт на ЕС в рамките на това поколение.