Вчера вечерта бюджета на Европейския съюз за 2020 г. беше одобрен от Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европа и никак не изненадващо той е по-висок от миналогодишния с 1,5%. Ако той бъде одобрен в текущия си вид и от евродепутатите, което е последната стъпка преди официалното му приемане, централната администрация на Стария континент ще реализира проекти за почти 169 млрд. евро, от които ще бъдат осъществени плащания на 153,5 млрд. евро.

Прави впечатление значителното увеличаване на средствата за екологични проекти, които общо ще формират 21% от разходите на Брюксел догодина. Парите за програмата за екологични и климатични проекти LIFE ще бъдат увеличени с 5,6% до почти 590 млн. евро, тези за Хоризонт 2020 с 8,8% до 13,5 млрд. евро, а за инвестиции във възобновяеми енергийни източници ще бъдат разходвани 1,3 млрд. евро, което е с над 35% повече, отколкото са похарчени през настоящата година.

Колко ще плати всеки българин за издръжката на държавния бюджет?

Колко ще плати всеки българин за издръжката на държавния бюджет?

Отчетен е ръст от 8% на годишна основа

Половината бюджет на Европейския съюз ще бъде насочен към подобряване на конкурентоспособността на икономиките от Стария континент. Сумата от почти 84 млрд. евро (която е с 4,1% повече, отколкото са разходвани за такива политики през настоящата година) обаче може да е недостатъчна, ако Брюксел не предприеме структурни реформи, насочени към дерегулиране на пазарите и понижаване на бюрократичността на централно равнище.

През последните години става ясно, че европейските компании са все по-слабоконкурентни от своите американски или китайски съперници на пазарите. Това, от една страна, се дължи на високите цени на труда в Европа, но, от друга, е пряко следствие на все по-мащабните регулации, налагани от Брюксел с всяка година.

Държавите с най-голям бюджет за отбрана

Държавите с най-голям бюджет за отбрана

Къде се нарежда България?

"Бюджетът догодина ще канализира ресурсите там, където те са необходими. Той ще създаде заетост, ще адресира климатичните проблеми и ще подпомогне инвестициите в цяла Европа. Чрез него ще инвестираме в младите хора и в превръщането на континента в по-сигурно място", посочва европейският комисар по бюджета и човешките ресурси Гюнтер Оетингер в изявление.

В отговор на това се увеличават средствата за Еразъм+ - с 3,6% до 2,9 млрд. евро и за Европейския корпус за солидарност - с 16% до 166 млн. евро. Целта е чрез тази сума да се създадат възможности за реализация в Европа или навън за младежите от държавите в Стария континент. Значителни средства ще бъдат отделени за земеделските производители, към които ще бъде насочена една трета от бюджета на Европейския съюз или 58 млрд. евро.

Германия пак се насочва към бюджет без нов дълг

Германия пак се насочва към бюджет без нов дълг

Въпреки призивите за увеличение на разходите