Европейските банки са платили €21,4 милиарда на Европейската централна банка в петте години от въвеждането на отрицателните лихви, показва доклад на Deposit Solutions.

ЕЦБ въведе отрицателна лихва върху депозитите от -0,1% на 11 юни 2014 г. в опит да стимулира икономиката. Към момента нивото е -0,4%. Идеята бе банките да бъдат обезкуражени да пазят кеш, а вместо това да ги инвестират или заемат.

Само през 2018 г. европейските банки са платили рекордните €7,5 милиарда, или по €21 милиона дневно. Германските банки отговарят за една трета (33%) от тези такси между 2016 и 2018 г. Френските са платили 24% от общата сума, а холандските - 13%.

Според доклада тези такси имат значителен негативен ефект върху печалбата на банките и се равняват на около 4% в тях спад през 2018 г. Германските банки понасят най-тежко ситуацията с 9% спад на печалбата.