Европейската централна банка (ЕЦБ) остави основните лихви без промяна по време на заседанието си днес. Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение се задържат на ниво от съответно 0,00%, 0,25% и -0,40%. 

В изявлението си от финансовата институция посочват, че очакват те да останат на същото или на по-ниско равнище поне до първата половина на 2020 година или "толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира доближаването на реалната инфлация до целевата в средносрочен план".

Успоредно с това от ЕЦБ дадоха сигнал, че е възможно въвеждането на допълнителни количествени облекчения.

След очакваното задържане на лихвите в Еврозоната единната валута удари 2-годишното си дъно. Еврото се търгуваше за 1,1107 долара след изявлението на ЕЦБ. Малко по-късно валутата падна до 1,1100 долара, което е най-ниското равнище от май 2017 година.

След заседанието стана ясно, че УС възнамерява да продължи да реинвестира в пълен размер погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, в продължителен период от време след датата, на която започне да повишава основните лихвени проценти на ЕЦБ.

В своето изявление от финансовата институция подчертават необходимостта от силно нерестриктивна позиция на паричната политика в продължителен период от време, тъй като темповете на инфлация - и регистрираният, и прогнозният - се задържат трайно под целевите равнища.

Съответно, ако средносрочната перспектива за инфлацията продължи да не достига целевото равнище, Управителният съвет е решен да предприеме действия в съответствие със стремежа си към симетрия на инфлационната цел. Ето защо той е готов да приспособи всички свои инструменти, както е подходящо, за да осигури устойчивото доближаване на инфлацията към целевото равнище.

В резултат на това компетентните комитети на Евросистемата да проучат възможностите, включително начини за засилване на ориентира за основните лихвени проценти, смекчаващи мерки като например разработването на степенувана система за олихвяване на резервите, както и варианти за размер и състав на потенциални нови нетни покупки на активи.

"Последните данни показват, че намаляването на динамиката на глобалния растеж и слабата международна търговия продължават да тежат върху икономическите перспективи", коментира президентът на ЕЦБ Марио Драги след заседанието.

Като негативни тенденции той очерта протекционизма, проблемите на развиващите се пазари, както и незадоволителното представяне на производствения сектор.

"По-нисък растеж ще бележи второто и третото тримесечие на годината", добави той.

"Перспективите изглеждат все по-зле и по-зле особено по отношение на промишлеността", коментира президентът на ЕЦБ в отговор на последните разочароващи резултати за производствения сектор в Германия. 

"Търговските войни и твърд Брекзит продължават също да бъдат сред рисковете", казва още той.

ЕЦБ даде своята подкрепа за кандидатурата на Кристин Лагард

Междувременно УС на ЕЦБ прие становище относно препоръката на Съвета на Европейския съюз за назначаването на бъдещия председател на ЕЦБ.

"Управителният съвет няма възражения по отношение на предложения кандидат, Кристин Лагард, която е личност с призната репутация и професионален опит в паричната или банковата сфера", се казва в официално прессъобщение на централната банка.

В него няма коментар за това, че през 2016 година Лагард бе осъдена от френския Върховния съд на Републиката за небрежност довела до неправомерно обогатяване на бизнесмена Бернар Тапи с 404 милиона евро за сметка на френския бюджет. 

В прессъобщението на ЕЦБ се уточнява, че след приемането на становището на УС и на становище на Европейския парламент, новият председател на ЕЦБ ще бъде назначен от Европейския съвет.