Рейтингова агенция Фич (Fitch Ratings) присъди дългосрочен рейтинг 'ВВВ+' (Long-term foreign currency Issuer Default Ratings - IDR) на Райфайзенбанк (България) ЕАД, с негативна перспектива. Кредитният рейтинг е най-високият възможен рейтинг за финансова институция, който е равен на тавана за страната 'ВВВ+'. Негативната перспектива отразява негативната перспектива на едноличния собственик на Райфайзенбанк (България), Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) (Long-term foreign currency IDR: A/Negative).

Един от основните фактори определящи рейтинга e виждането на Фич, че Райфайзенбанк (България) е стратегическа банка за собственика си РБИ и подкрепата от банката-майка ще продължи. Присъденият рейтинг отчита стабилната депозитна база, капитализацията на банката и добрите й ликвидни буфери, подкрепени от положителния ефект от трансфера на опита и политиките на Райфайзен Банк Интернешънъл в областта на управлението на риска. От друга страна, много малка част от привлечения ресурс и от финансирането на банката се формира от банката-майка.