Международната агенция за кредитен рейтинг Fitch потвърди дългосрочния рейтинг в чуждестранна валута на Китай на ниво "A+". Агенцията обаче промени перспективата от "стабилна" на "негативна". Министерството на финансите на Китайската народна република в тази връзка изрази "съжаление" за решението на Fitch.

Новото решение на Fitch означава, че при следващата оценка на кредитния рейтинг на Китай, е по-вероятно агенцията да го понижи, отколкото да се запази на настоящото ниво. Което от своя страна може да повлияе на финансовия имидж на страната пред евентуалните й кредитори.

В съобщение на агенция Fitch се казва, че преразглеждането на прогнозата като цяло е свързано с растящите рискове за държавните финанси на Китай, на фона на "по-неопределените икономически перспективи на страната.

"Големият бюджетен дефицит и растящият държавен дълг през последните години доведоха до изчерпване на бюджетните буфери. Fitch смята, че бюджетната и данъчната политика на Китай по-скоро ще имат важна роля за поддържане на икономическия растеж през следващите години, което пък може да "допринесе" за устойчивата възходяща тенденция на държавния дълг", според експертите от агенцията.

От Fitch обясняват същевременно, че високият кредитен рейтинг на Китай "A+" се дължи основно на "неговата огромна и диверсифицирана икономика, стабилни перспективи за растеж на БВП в сравнение с други държави, важна роля в световната търговия, устойчиво външно финансиране, както и статута на юана като световна резервна валута".

Китай забрани използването на чипове на Intel и AMD в държавни институции

Борба за надмощие: Китай забранява използването на чипове от американски гиганти

Обяснението на Пекин е "насърчаване на местния бизнес"

В същото време агенцията предвижда дефицитът на държавния бюджет на Китай да нарасне от 5,8% през 2023 г., до 7,1% от БВП за 2024 г. Това би било най-високата стойност на показателя от тази за 2020 г. от 8,6%, когато обаче икономиката на страната беше засегната от строги ограничения заради пандемията от коронавирус.

Fitch прогнозира икономическият растеж на Китай да се забави от 5,2% за 2023 г., до 4,5% за 2024 година. Като причина за посоченото анализаторите смятат главно продължаващата слабост на сектора на недвижимите имоти и спада при потреблението на домакинствата, предизвикани, вкл. и от "донякъде бавния ръст на доходите".

Дефлацията също продължава да е сред проблемите и както обяснява агенцията, дефлационните рискове възникнаха през 2023 г. на фона на слаба динамика на вътрешното търсене и редица временни икономически фактори.

"Независимо от посоченото, рисковете все пак се изместват в посока надолу и инфлацията може да остане по-ниска от прогнозната, което допълнително ще повлияе на прогнозата за ръста на БВП на Китай", уточняват от Fitch.

САЩ може да „накажат“ корабостроенето на Китай?

САЩ може да „накажат“ корабостроенето на Китай?

Китай стана най-големият в света собственик на търговски морски флот