Българската фондова борса (БФБ) е готова с поредното ребалансиране на бенчмарковия индекс Sofix. Управителният съвет е провел заседание вчера и е взел решение кои акции излизат и кои влизат на тяхно място в индекса, съобщиха оттам.

От 15 март т.г. в Sofix ще влязат "Градус" АД, "Индустриален Холдинг България" и "Доверие Обединен Холдинг". Индексът напускат засега "Монбат" АД, "Албена" АД и "Трейс груп холд".

Ребалансирането се извършва два пъти годишно. За да бъде допусната емисия акции до индекса, тя трябва да се търгува от поне 3 месеца, да има поне 750 акционера, а пазарната капитализация на фрий флоута да е поне 10 милиона лева. Освен това БФБ определя минимален наличен спред между цените купува и продава при тест от 10 000 лева.

Ако акциите отговарят на условията, те се класират по медиана на седмичния оборот през последните шест месеца, брой сделки за същия период, фрий флоут, както и средноаритметична стойност на спреда между цените купува и продава.

"Градус" завърши инвестиция за 3,5 милиона лева и подготвя още една край Русе

"Градус" завърши инвестиция за 3,5 милиона лева и подготвя още една край Русе

Компанията завърши център за над 120 хил. птици