Намирането на банкомат в Индия става все по-трудна задача. Разходите за този тип управление и съхраняване на парите са доста високи, заради по-строгите регулации в държавата.

Броят на автоматите за теглене на пари е намалял рязко през последните две години, въпреки нарастването на транзакциите според централната банка в Индия. Тя вече има най-малко банкомати на 100 000 души от населението сред всички държави от БРИКС, пише Bloomberg.

Намаляването на броя на автоматите за теглене на пари може да стане още по-интензивен, тъй като банките и операторите на машините изпитват трудности да модернизират софтуера и оборудването си. Това може да подкопае политиката на министър-председателя на Индия - Наренда Моди, след като той извади доста банкноти от обращение.

Така липсата на банкомати се отразява върху голяма част от населението и особено тези граждани, които се намират на дъното на социално-икономическата пирамида.

Разходите за поддържането на банкоматите се увеличават, а печалбата от машините остава ниска за операторите. Банките смятат, че е по-изгодно да плащат обменни такси на други банки, отколкото да управляват собствените си банкомати, тъй като те са прекалено ниски, за да покрият разходите.

Въпреки това, има разногласия дали увеличението им ще реши проблема с намаляването на броя на банкоматите. Ако обаче тези такси се повишат, за да може банките да поддържат свои автомати, те ще бъдат за сметка на потребителите.

Достъпът до банкови услуги и машините за теглене на пари стана от изключително значение, след поемането на властта от Моди. Той привлече 355 милиона души към банковата система. Много индийци си откриха сметки, след като той направи 86% от банкнотите незаконни. Това стимулира директните трансфери и нуждата от банкомати.

Банките няма да увеличават клоновете си в бъдеще и няма да разчитат на тях, тъй като дигиталното банкиране промени начина, по който функционира секторът. А един от всеки два банкомата се намира в клон на банка, което означава, че машините ще продължават да намаляват броя си.

Дигиталното банкиране се развива много бързо. Това се дължи на факта, че в Индия населението от милениали и поколение Z е най-много. Броят на мобилните преводи се е увеличил 65 пъти за последните 5 години.