Корпоративна търговска банка е раздала 3.5 млрд. лева под формата на кредити, за които одитът не е открил документи и които към този момент не се обслужват. Това разбра Money.bg от колеги журналисти, които бяха допуснати до апокрифната пресконференция на БНБ.

Ето защо от централната банка ще отнемат лиценза на КТБ, като част от здравите активи на банката ще бъдат прехвърлени на дъщерната й "Креди Агрикол България".

Самата тя ще бъде одържавена и финансово стабилизирана, като ще се промени и нейното име. Как ще се казва обаче все още не е ясно.

Също така екипът на Money.bg научи, че Цветан Василев е изтеглил от банката няколко дена преди да бъде поставена под специален надзор над 200 млн. лева. Тези,  както и кредитите, за които няма документи, ще бъдат изпратени на прокуратурата.

Прави впечатление, че сумата на обявените от БНБ раздадени неправомерно кредити съвпада и с одобрената от ЕК държавна помощ за българския банков сектор. В края на юни комисията разреши държавата да налее 3.3 млрд. лева, а финансово министерство набра средства от международните пазари в размер на почти 1.5 млрд. евро.

Малко по-късно от БНБ излязоха с официално съобщение, в което потвърдиха цялата информация.

„Резултатите от прегледа на Корпоративна търговска банка говорят меко казано за действия, несъвместими със закона и добрите банкови практики. Липсват, а по-вероятно е да са унищожени в дните преди квестурата, съществени части от кредитните досиета за кредитен портфейл", казват от централната банка.

От БНБ потвърждават, че Цветан Василев е изтеглил огромна сума пари и то в брой. „...само ден преди Корпоративна търговска банка да бъде поставена под специален надзор, чрез трето лице са изтеглени и предадени срещу разписка на мажоритарния собственик на Корпоративна търговска банка 205 887 223 левова равностойност в брой, предимно в евро".

От банката обясняват, че няма как да наливат държавни пари в „каца без дъно" и заради това ще отделят здравите активи в дъщерната Креди Агрикол, които ще бъдат спасени и гражданите ще имат достъп до парите си, както беше планирано на 21 юли, след като банката бъде национализирана. БНБ уверява: „...ще бъдат осигурени достатъчно средства от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, държавния бюджет и Българската народна банка. Колкото е необходимо - толкова."