Разходите за децата отнемат значителна част от това, което печели един родител. Въпреки че те не могат да се изчислят с точност, варират спрямо държавата.

Достъпът до добри детски заведения е един от основните елементи в грижата за детето. До голяма степен намирането на правилно място определя дали работещите майки могат да продължат кариерата си. Мъжете много рядко поемат първоначалната грижа за детето, като си остават вкъщи, пише Световният икономически форум на сайта си. С изключение на няколко държави жените са по-склонни да си останат вкъщи и да се грижат за децата си, като работят на непълно работно време или направят пауза с кариерата си.

Изследване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие разкри големи разлики в сумата, необходима за отглеждане на децата в различните държави.

Страната, в която грижата за най-малките струва най-скъпо, е Нова Зеландия. Семейство с две деца, със среден доход там трябва да отдели 37,3 процента от средствата си за детски разходи. Има още три държави, в които сумата надвишава 30 процента от общите доходи. В Австралия необходимите средства са 31,1 процента, в САЩ - 33,2 процента, а във Великобритания детските грижи отнемат 35,7 процента от семейния бюджет.

В другата крайност е Чехия, в която само 2,6 процента от общите семейни средства отиват за грижа за децата. След нея е Южна Корея с 3 процента. Средната стойност на страните от ОИСР е 14,5 процента. Голямата разлика се дължи на субсидиите за подпомагане в ранна детска възраст, както и на образованието в детските заведения.

В Чехия фондът за развитие на детските градини и основното училище предлага помощ чрез услуги за гледане на деца, които средно излизат между 900 000 и 1,35 милиона долара.

Въпреки че в Южна Корея разходите за детските грижи трябваше да бъдат изцяло поети от държавата през 2013 година, едва 11,8 процента от домакинствата не плащат нищо. За периода 2013-2016 година правителството на Суел изразходва 7,74 милиарда долара, за да осигури помощи за детските грижи, но много родители все още търсят някои или всички нужди от частния сектор.