Значително намаляване на таксите, създаването на гаранционен фонд, въвеждането на мултифондове. Това са част от предложенията на Комисията за финансов надзор за промяна на нормативната база за управлението на пенсионно-осигурителните дружества, представени днес пред депутати в бюджетната комисия.

Тук е мястото да се каже, че предложенията не са напълно нови, като още през 2012 година КФН е изпратила част от тях за разглеждане в парламента.

На първо място се предвижда създаването на т.нар. мултифондове или разделянето на досегашните фондове - универсален, професионален и доброволен, по рисков признак. Така идеята е да бъдат създадени консервативен и балансиран вариант за трите досегашни вида фондове, както и още един трети - агресивен, при доброволния.

По този начин експертите искат да дадат възможност за избор на клиента - дали да подходи консервативно и да избере нискорисков вариант или да заложи на риска и по-добрата доходност. При втория случай обаче се предвижда, при достигане на 6 години преди пенсиониране, осигурените автоматично да бъдат прехвърляни в консервативния вариант.

От дружествата за пенсионно осигуряване, които също присъстваха на заседанието на комисията, подкрепиха тази идея.

Даниела Петкова от ПОК „Доверие" заяви, че отдавна чакат подобна промяна, която ще осигури повече възможности за клиентите и ще донесе повече доверие в системата.

Друга мярка, която беше дискутирана, беше намаляването на таксите, които дружествата събират. От КФН предлагат таксата от 5 процента, която фондовете събират от всяка вноска, да бъде намалена постепенно до 3 процента до 2018година.

Същевременно другата такса - инвестиционната, да бъде понижена до 2021 постепенно от сегашния 1 процент на 0,6 процента.

КФН мотивира тези си предложение с това, че фондовете вече са натрупали достатъчно първоначални средства, за да продължат работа при по-ниски такси.

Сред най-дискутираните промени от депутатите беше идеята за създаване на аранционен фонд по подобие на този при банките и застрахователните дружества. Идеята на регулатора е фондовете да внесат в него първоначална вноска от 1 процент от нетните си активи, а след това да внасят годишна текуща вноска, която ще се определя на база пресмятания на регулатора.

Чрез тази мярка от КФН искат да осигурят сигурност за доходността, която при необходимост, например при отчетена годишна загуба, да бъде компенсирана с пари от гаранционния резерв.

Не на последно място беше дискутиран и въпросът за т.нар. свързани лица или дружества, близки до самите пенсионни фондове. От КФН готвят разширяване на понятието, така че то да обхване повече хипотези.