Съединените американски щати бе неоспорим лидер в разходите по разойна дейност в продължение на години. Доминацията на най-голямата икономика в света обаче е застрашена от Китай, пише Statista.

Всяка година между 2000 и 2017 г. разходите на САЩ за проучване и разработка растат средно с 4,3 процента годишно, докато в Китай те нарастват с над 17 процента, гласи последното издание на доклада Science and Engineering Indicators на National Science Foundation (NSF). Според него, общите разходи за R&D растат от $722 милиарда през 2000 г. до $2,2 трилиона през 2017 г.

През 2017 г. САЩ остават лидер с $549 милиарда по паритета на покупателната способност, но Китай затваря разликата с $496 милиарда. Общо, САЩ и Китай отговарят за почти половината от разходите за разойна дейност в света - 25% и 23%, съответно.

Макар че САЩ все още е на върха, някои от по-малките икономики имат по-голям "интензитет", което означава, че съотношението на разходите към БВП е по-голямо. През 2017 г. Южна Корея има най-високо съотношение при 4,6%, следвана от Япония с 2,3% и Германия с 3%. В САЩ то е 2,8%, а в Китай - 2,2%.

В САЩ бизнес секторът води със 70% от разходите, следван от федералното правителство с 10%.

Снимка 463207

Източник: iStock