3 620 808 българи са били осигурени в универсални пенсионни фондове към края на юни 2017 г., сочат данни, разпространени днес от Комисията за финансов надзор (КФН). Общата средна сума, която те са натрупали, е 2 687.84 лева, като при мъжете тя е 2 821.02, а при жените - 2 547.11 лева.

В рамките на последните 24 месеца среднопретеглената доходност на всички универсални пенсионни фондове, които оперират на българския пазар, е 4.39%, показват още данните. Това са фондовете, в които всеки българин, роден след 1959 г. и работещ на трудов договор, се осигурява.

Кои постигат най-добра доходност?

От резултатите става ясно, че лидер по доходност за последните две години на годишна база е УПФ "Съгласие" с 6.52% и пазарен дял от 13.15%. Следва УПФ "ПОИ" с доходност от 4.95%, но едва 1.41% дял на пазара.

На трета позиция се нарежда "Доверие", които постигат доходност от 4.63% и пазарен дял от 20%. Една пета от пазара държи и ЗУПФ "Алианц България" с доходност от 3.77%.

Данните показват, че "ДСК-Родина" постига доходност от 3.88%, а "Ен Ен УПФ" - 4.1%. С 4.17% е "ЦКБ-Сила".

Данните от дейността показват, че през първото полугодие на 2017 г. общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове е 4 526 475 души, като нараства спрямо 30.06.2016 г. с 2,29 на сто.

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване са акумулирани нетни активи на стойност 11 723 785 хил. лв. В сравнение с края на първото полугодие на 2016 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 19,51 на сто.

Общите приходи на пенсионно осигурителните дружества през първото полугодие на 2017 г. възлизат на 88 748 хил. лв. Общият нетен финансов резултат на дружествата за първото полугодие на 2017 г. е в размер на 34 367 хил. лв.