Конвенционалната мъдрост твърди, че държава с големи дефицити ще преживее инфлация, по-високи лихвени проценти и по-нисък растеж. Това вероятно е причината днес да виждаме инвеститори, които се насочват към инвестиции в скъпоценни метали и твърди активи.

И така, каква точно е връзката между дълга, инфлацията и растежа? През 2010 г. звездните икономисти Кенет Рогоф и Кармен Райнхарт се опитаха да отговорят на този въпрос с академична статия. По-късно същата година те преразгледаха темата в още една статия. Основните констатации от тяхното проучване са както следва:

"Първо, връзката между държавния дълг и растежа на реалния БВП е слаба при съотношения дълг/БВП под 90% от БВП. Над прага от 90%, средните темпове на растеж падат с 1%, а средният растеж пада значително повече. Прагът на публичния дълг е сходен в развитите и нововъзникващите икономики и се прилага както за периода след Втората световна война, така и за времето, доколкото данните позволяват (често далеч през 1800-те).

Второ, развиващите се пазари са изправени пред по-ниски прагове за общия външен дълг (публичен и частен) - който обикновено е деноминиран в чуждестранна валута. Когато общият външен дълг достигне 60% от БВП, годишният растеж намалява с около 2%; за по-високи нива темповете на растеж са приблизително намалени наполовина.

Трето, няма очевидна връзка между инфлацията и нивата на публичния дълг за развитите страни като група (някои държави, като САЩ, са имали по-висока инфлация, когато дългът/БВП е висок). Историята е съвсем различна за развиващите се пазари, където инфлацията нараства рязко с увеличаването на дълга."

Рогоф и Райнхарт подчертават, че тези взаимоотношения са силно нелинейни и праговете играят критична роля за разбирането на динамиката на растежа във връзка с дълга.

Рогоф не смята, че нивата на дълг/БВП над 90% не са доброкачествени, както твърдят някои, но също така вярва, че САЩ могат да се справят с по-високи нива на дълг, отколкото другите страни.

По отношение на инфлацията Рогоф и Райнхарт не откриват системна връзка между нивата на дълга и инфлацията за развитите страни. Пред изданието InsiderMonkey обаче, Рогоф е бил далеч по предпазлив и казва: "Дори и за Съединените щати, ако се опитаме да плащаме за нещата безкрайно, като печатаме пари, в крайна сметка ще имаме висока инфлация, от която може да не е лесно да се отървем", каза Рогоф.

Най-критичната дума в изявленията на Рогоф е "нелинейна". Връзката между дълга и растежа и инфлацията е нелинейна. В момента не виждаме признаци на по-висока инфлация и лихвени проценти. Това може да продължи няколко години, но един ден изведнъж можем да видим драматични ефекти от високите нива на дълга върху инфлацията и растежа.

Важно е разбира се и за какво се харчат парите.

Китайското правителство например, инвестира в научноизследователска и развойна дейност, интелигентни пътища и ускорено изследване на бъдещи технологии като самоуправляващи се автомобили.

От друга страна бюджетният дефицит на САЩ надхвърли 1 трилион долара дори преди пандемията, за да могат да се намалят данъците за корпорациите и богатите и да се похарчат парите за социално осигуряване (1 трилион през 2019 г.), отбрана (700 милиарда долара, здравеопазване 650 милиарда) и др.

В момента няма признаци на инфлация или по-високи лихвени проценти. Хората на власт не се интересуват от бюджетни дефицити днес и не са се интересували от бюджетни дефицити преди пандемията. Изглежда, че Съединените щати ще бъдат принудени да монетизират дълга си в един момент от бъдещето. Възможно е обаче, сроковете за това да не са години, а десетилетия, според пазарни експерти.

Ето как изглежда и списъка на най-задлъжнелите страни в света:

20. Индия

Дълг (милиарди): $2,026.81

Дълг на човек от населението ($): $1,499.37

2019 Брутен Дълг/БВП (%): 69.04

19. Хърватия

Дълг (милиарди): $43.14

Дълг на човек от населението ($): $10,625.39

2019 Брутен Дълг/БВП (%): 71.07

18. Испания

Дълг (милиарди): $1,347.71

Дълг на човек от населението ($): $28,886.10

2019 Брутен Дълг/БВП (%): 96.41

17. Тунис

Дълг (милиарди): $28.83

Дълг на човек от населението ($): $2,446.48

2019 Брутен Дълг/БВП (%): 74.43

16. Белгия

Дълг (милиарди): $522.83

Дълг на човек от населението ($): $45,631.41

2019 Брутен Дълг/БВП (%): 101.01

15. Пакистан

Дълг (милиарди): $218.08

Дълг на човек от населението ($): $1,065.20

2019 Брутен Дълг/БВП (%): 76.73

14. Шри Ланка

Дълг (милиарди): $71.83

Дълг на човек от населението ($): $3,274.61

2019 Брутен Дълг/БВП (%): 82.97

13. Египет

Дълг (милиарди): $256.53

Дълг на човек от населението ($): $2,585.67

2019 Брутен Дълг/БВП (%): 84.87

12. Сингапур

Дълг (милиарди): $413.99

Дълг на човек от населението ($): $73,011.80

2019 Брутен Дълг/БВП (%): 114.10

11. Португалия

Дълг (милиарди): $277.91

Дълг на човек от населението ($): $27,073.61

2019 Брутен Дълг/БВП (%): 117.55

10. Бразилия

Дълг (милиарди): $1,691.28

Дълг на човек от населението ($): $8,055.15

2019 Брутен Дълг/БВП (%): 91.57

9. Аржентина

Дълг (милиарди): $415.63

Дълг на човек от населението ($): $9,225.41

2019 Брутен Дълг/БВП (%): 93.30

8. Йордания

Дълг (милиарди): $41.78

Дълг на човек от населението ($): $4,149.42

2019 Брутен Дълг/БВП (%): 94.59

7. Ангола

Дълг (милиарди): $86.94

Дълг на човек от населението ($): $2,885.86

2019 Брутен Дълг/БВП (%): 94.99

6. Италия

Дълг (милиарди): $2,647.93

Дълг на човек от населението ($): $43,869.29

2019 Брутен Дълг/БВП (%): 133.15

5. Бахрейн

Дълг (милиарди): $38.84

Дълг на човек от населението ($): $25,704.31

2019 Брутен Дълг/БВП (%): 101.71

4. Япония

Дълг (милиарди): $12,251.62

Дълг на човек от населението ($): $97,088.30

2019 Брутен Дълг/БВП (%): 237.69

3. Гърция

Дълг (милиарди): $378.03

Дълг на човек от населението ($): $35,282.33

2019 Брутен Дълг/БВП (%): 176.64

2. Ливан

Дълг (милиарди): $90.85

Дълг на човек от населението ($): $14,977.89

2019 Брутен Дълг/БВП (%): 155.13

1. Судан

Дълг (милиарди): $63.91

Дълг на човек от населението ($): $1,478.61

2019 Брутен Дълг/БВП (%): 207.00