Компаниите, които извършват дейност в общото застраховане, отчитат приходи от записани полици към края на първото тримесечие на 2019 година в размер на 605 867 366 лв. От тях най-голям е делът по автомобилните застраховки (71.6%). По задължителната автомобилна "Гражданска отговорност" компаниите са продали полици за 279 436 913 лв., а по автокаско - за 154 071 841 лв. Това показват обявените от Комисията за финансов надзор (КФН) данни от отчетите на застрахователните компании, които оперират в България, цитирани от Infostock.bg.

Следват застраховките срещу Пожар и природни бедствия с дял от 12.7% (72 299 483 лв), за Злополука и Заболяване с дял от 5.2% (31 118 580 лв.) и за останалите 7 вида застраховки общият пазарен дял е 10.5%.

На българския пазар в общото застраховане работят 25 компании.

Топ 5 на компаниите по пазарен дял на премиен приход

1. Лев Инс - 14.8% или 89 833 123 лева;

2. Булстрад Виена Иншурънс Груп - 11.8% или 71 391 276 лева;

3. ДЗИ - Общо застраховане - 9.9% или 59 990 533 лева;

4. Евроинс - 9.3% или 56 411 496 лева;

5. ОЗК - Застраховане - 8.2% или 49 636 201 лева;

5. Армеец - 8.2% или 49 629 361 лева.

До края на март компаниите в общото застраховане са платили обезщетения за общо 241 086 715 лв. От тях 84,2 на сто са по застраховки на МПС. По задължителната "Гражданска отговорност" дружествата са покрили щети за 129 521 600 лв., а по доброволната автокаско - за 73 495 649 лв.

Топ 5 на дружествата по пазарен дял на платени обезщетения

1. Лев Инс - 18.07% или 43 575 200 лева;

2. Булстрад Виена Иншурънс Груп - 13.11% или 31 610 282 лева;

3. ДЗИ - Общо застраховане - 9.75% или 23 515 627 лева;

4. Бул инс - 9.73% или 23 449 370 лева;

5. Армеец - 9.36% или 22 572 299 лева.

Животозастрахователните компании

От отчетите по животозастраховане става ясно, че през първото тримесечие на 2019 година дружествата са продали застраховки на обща стойност 142 736 053 лева, сочат от данните на КФН. Най-голям дял (49.5%) имат застраховките "Живот" и рента, като общият премиен приход възлиза на 66 671 355 лв. Следват: застраховките "Заболяване" с приход от 27 515 484 лв. и пазарен дял от 22.1%, и застраховка "Живот, свързана с инвестиционен фонд с приход от 9 256 248 лв. и пазарен дял 19.3%.

11 компании работят в сектора, като от години концентрацията е голяма. Първата компания по пазарен дял в индивидуалното класиране държи една трета от пазара, а първите три - 75 насто.

Топ 3 по пазарен дял по приходи:

1. Булстрад Живот Виена Иншерънс груп - 33.5% или 47 863 227 лева;

2. ДЗИ-Животозастраховане - 21.8% или 31 133 512 лева;

3. Алианц България Живот - 19.2% или 27 465 588 лева;

4. ЗК Уника Живот - 13.7% или 19 491 334 лева;

5. Граве България - Животозастраховане - 4.7% или 6 709 422 лева.

Изплатените обезщетения по животозастраховането възлизат на 35 962 815 лв. към края на март. С най-голям пазарен дял 66.3% е застраховка "Живот" и рента или 23 839 290 лева. Следват: "Заболяване" - 19.4% или и 6 976 395 лева и "Живот", свързана с инвестиционен фонд - 5.6% или 2 031 715 лева

Топ 5 по пазарен дял по платени обезщетения:

1. Алианц България Живот - 28.4% или 10 205 949 лева;

2. Булстрад Живот Виета Иншурънс груп - 25.8% или 9 284 925 лева;

3. ДЗИ-Животозастраховане - 21.6,6% или 7 776 641 лева.

4. ЗК Уника Живот - 10.1% или 3 620 758 лева;

5. Граве България - Животозастраховане - 5.5% или 1 974 190 лева.

С колко ще поскъпне "Гражданска отговорност"?

С колко ще поскъпне "Гражданска отговорност"?

Задължителната полица е донесла загуби от 213 милиона лева за компаниите през миналата година