По предварителни данни на Националния статистически институт през 2017 г. институционален сектор "Държавно управление" отчита бюджетен излишък от 920 млн. лева, или 0.9% от Брутния вътрешен продукт. Предходната година по-рано излишъкът беше в размер на 209 млн. лева, (или 0,2% от БВП),

Излишъкът в подсектор "Централно управление" е в размер на 727 млн. лв., или 0.7% от БВП. Подсектор "Местно управление" е реализирал излишък от 256 млн. лв., а подсектор "Социалноосигурителни фондове" - дефицит от 63 млн. лева.

Държавният дълг на България през 2017 г. е в размер на 25 064 млн. лeва, или 25.4% от БВП. Това представлява понижение с над 2 млрд. лева спрямо дълг от 27,321 млрд. лева през 2016-а година (или 29,0% от БВП).

БВП, държавен дефицит (-)/излишък (+) и дълг на Р България 

Показатели

2014

2015

2016

2017

БВП - млн. лв.

83634

88571

94130

98631

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно управление" - млн. лв.

-4561

-1420

209

920

Дефицит (-)/излишък (+) на сектор "Държавно управление" - % от БВП

-5.5

-1.6

0.2

0.9

Дълг на сектор "Държавно управление" - млн. лв.

22554

23023

27321

25064

Дълг на сектор "Държавно управление" - % от БВП

27.0

26.0

29.0

25.4